Navigatie
Frank Boeken & Strips & Varia
Categorieen

3 x wicca omnibus 1

Cate Tiernan

Omnibus met de eerste drie titels uit de 'Wicca'-serie. In 'Boek der schaduwen' raakt Morgan (ik-figuur) gefascineerd door de nieuwe jongen op haar school, Cal. Hij is knap en mysterieus en doet aan wicca. Morgan ontdekt ook bij zichzelf magische gaven. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling die Morgan doormaakt. De andere karakters blijven vlakker. Als Cal aan het woord komt, is dit vooral om uitleg te geven over wicca. Door deze passages lijkt het boek bij tijd en wijle meer op een voorlichtings- of promotiecampagne voor wicca dan een roman. Dit eerste deel is vooral een inleiding op de serie. Het tweede boek, 'De heksenkring', is veel spannender. Morgan blijkt een bloedheks te zijn, een kind van machtige heksen van een oude clan. De spanning wordt opgeroepen door de onheilspellende fragmenten uit het dagboek van Morgans echte moeder en de strijd om de mooie Cal tussen Morgan en haar voormalige vriendin Bree. Morgan wordt zich in 'Heksenbloed' steeds bewuster van haar magische vermogens. Vanwege de alledaagse setting is het voor de lezer soms moeilijk onvoorwaardelijk in alle tovenarij te geloven. Sterk is dat de schrijfster de duidelijke scheidslijn tussen goed en kwaad steeds meer laat vervagen. Vanaf ca. 12 jaar.

8.00 €

3 x wicca omnibus 2

Cate Tiernan

Omnibus met titels vier t/m zes uit de 'Wicca'-serie*. In 'Zwarte magie' staat Morgans wereld op zijn kop. Ze heeft vreselijke dingen over haar vriend Cal en zijn moeder Selene gehoord en weet niet zeker of ze hen nog wel kan vertrouwen. Bovendien is ze schuldig aan de dood van de heks Hunter. In dit vierde deel van de Wicca-reeks breekt de auteur moedig met het verwachtingspatroon van de lezer, wat ongewoon is in fantasy-boeken. Na het verraad van haar vriend Cal en zijn moeder Selene moet Morgan (ik-figuur) in 'Ontwaken' haar leven weer oppakken. Nu dreigt er ook van een andere kant gevaar: iemand heeft zwarte krachten opgeroepen. Hunter, Cals halfbroer, maakt jacht op de dader. In dit vijfde deel uit de Wicca-reeks wordt de verhaallijn van de hele serie gedeeltelijk onderbroken. In 'Behekst' wordt de jonge heks Morgan verscheurd tussen haar nieuwe liefde Hunter en haar oude liefde Cal die op magische wijze terugkeert in haar leven. Ook is er de dreiging van de zwarte magie van Cals moeder, de slechte Selene. De zwarte kant van Wicca speelt een grote rol, vooral in de dagboekfragmenten van Selene. Meer informatie over de reeks is te vinden op "www.uitgeverij-m.nl" en "www.wicca.nl". Vanaf ca. 12 jaar.

10.00 €

Bibi's droom (643

Ada Ooms

In het vijfde deel van de serie 'Klas van 25'* waarin steeds een andere klasgenoot centraal staat, gaat het om Bibi. Ze heeft paranormale gaven en vindt het maar lastig dat ze gevoelens van anderen bemerkt; ze wordt angstig van verschijningen als ze wil gaan slapen. Ze ziet aura's, maar begrijpt ze niet en ze voorziet ongeluk en ziekte, maar kan er niets mee. Het wordt langzamerhand duidelijk bij haar ouders en de meester dat Bibi zelfs 'genezende handen' heeft. Realistisch verhaal met een eigentijdse sfeer van een groep 8 in een dorpse omgeving, geschreven in toegankelijke tegenwoordige tijd met veel dialoog. Duidelijke bladspiegel, verdeling in twaalf hoofdstukken. Ondanks een enkele verwijzing naar andere delen kunnen de verhalen los van elkaar gelezen worden. Voor zo'n serie over een schoolklas tot nu toe een redelijke aanwinst. Het aantrekkelijke, kleurige omslag zal vooral meisjes vanaf ca. 9 jaar aanspreken.

7.00 €

Boosaardig (986)

Paul Jennings & Morris Gleitzman

Dafne en Rory worden ongewild stiefbroer en -zus. De vader van Rory is met de noorderzon vertrokken en Dafne's moeder is dodelijk verongelukt tijdens een busongeval waaraan ook Rory blijvend letsel heeft overgehouden. Tijdens hun zoektocht om de waarheid over deze twee mensen boven tafel te krijgen, komen ze in aanraking met een virus, dat mens en dier verandert in nietsontziende, alles verslindende wezens. Waanzinnig verhaal waarin alles mogelijk is; van schapen wier vachten veranderen in staalwol tot wormen die mens en dier leegzuigen. Als rode draad lopen er de zoektochten naar de respectievelijke ouders over wie de ergste roddels worden verspreid en het samenwerken van Dafne en Rory, die elkaar in het begin niet uit kunnen staan maar elkaar gaande weg het boek leren respecteren. Het verhaal is in de ikvorm geschreven. De ikpersonen zijn afwisselend Rory en Dafne. Om de draad niet kwijt te raken staat onderaan elke bladzijde wie aan het woord is. Het boek is verdeeld in zes delen. Elk deel is onderverdeeld in hoofdstukken. Overzichtelijke bladspiegel. Met vaart geschreven boek, waarin je van de ene absurditeit in de andere valt maar dat m.i. ook voor de helft ingekort had kunnen worden. Vanaf ca. 12 jaar.

6.00 €

Broederschap (1002)

Oliver Bowden

De jonge meesterassassijn Ezio krijgt het in 1499 aan de stok met de wrede Cesare en Lucretia Borgia, kinderen van de door hem vermoorde paus. Als zij na een harde strijd met veel slachtoffers de macht in Itali� grijpen, probeert Ezio met zijn vrienden, onder wie Machiavelli, het sluipmoordenaarsgilde nieuw leven in te blazen om de vrede te laten weerkeren. Vervolg op 'Assassin�s Creed : Renaissance'*. Het verhaal, gebaseerd op de zeer populaire computergame, volgt de game en is min of meer een opeenvolging van de vele gewelddadige actiesc�nes uit de game, waarbij honderden mensen om het leven komen: weinig inhoud, weinig beschrijvend, kort, wreed, bloederig. Het extraatje bestaat eruit dat het boek de game in historisch perspectief plaatst en (fictieve) aanvullende achtergrondinformatie geeft over het leven van de hoofdpersonen en de vele beroemdheden die worden opgevoerd als Machiavelli, Leonardo Da Vinci etc. Het taalgebruik is niet moeilijk, maar het verhaal is door de vele wendingen wellicht lastig te volgen. Maar niet voor de grote doelgroep, die het verhaal al kent van de game. Vanaf ca. 16 jaar.

8.00 €

De Necromancer (80)

Michael Scott

Sophie en Josh, de 15-jarige tweeling, zijn terug in San Francisco. Maar ze zijn nog niet bij een tante aangekomen of Sophie wordt ontvoerd door Aoife, de tweelingzus van Scathach. Aoife is haar zus kwijt en wil dat de tweeling haar helpt achterhalen waar Scathach gebleven is. Nicholas en Perenelle proberen ondertussen een manier te vinden om de monsters op Alcatraz te vernietigen. Ze zijn bereid daar hun lange leven voor te geven. Herdruk van het vierde deel uit de serie 'De geheimen van de onsterfelijke Nicolas Flamel'*. De auteur heeft mythologie uit allerlei landen in het verhaal verweven. Het perspectief wisselt bijna elk hoofdstuk tussen verschillende groepjes personages die van samenstelling wisselen, doordat dan weer iemand ontvoerd wordt, vrijwillig weggaat of een reddingsactie onderneemt en zich zo bij een ander groepje voegt. De hoofdstukken zijn erg kort, waardoor alle verhaallijnen veel vaart houden. Er verstrijkt ondanks alle actie nog geen etmaal. Het geheel is boeiend geschreven en de dialogen zijn pakkend. De titel komt pas na bijna driehonderd pagina's aan de orde, al is nog niet helemaal duidelijk op wie hij slaat. Achterin staan een toelichting over Alcatraz en een voorproefje van het vijfde deel. Vanaf ca. 15 jaar.

12.00 €

De Visioenenvloek (182)

Anne Rutyne

Sybille is een priesteres aan het hof van koning Minos. Als zij op stage is in Egypte, leert zij Mozes kennen en ervaart zij de macht van zijn God. Op de terugweg lijdt haar schip schipbreuk en ontmoet zij Kerim, een mismaakte man die ver van de andere mensen afwoont. Kerim, die later de zoon van koning Minos blijkt te zijn, wordt ervan beschuldigd kinderoffers te brengen en wordt gevangen genomen. In het machsvacuόm aan het hof van koning Minos spelen Sybille en Kerim (Kryses) een hoofdrol. In dit boek heeft de schrijfster veel informatie over de Griekse mythologie verwerkt. Het is een vlot geschreven en redelijk spannend verhaal waarbij je je echter afvraagt of een priesteres in die tijd Mozes gekend kan hebben en of zij een god van een andere cultuur zo snel erkend zou hebben. Vanaf ca. 13 jaar.

5.00 €

De aanhangsels (532)

J.R.R Tolkien

Het Spectrum heeft alle boeken van Tolkien (met uitzondering van 'Brieven') opnieuw in paperback uitgebracht in een uniforme donkergrijze kaft en met een tekening van Erik Kriek op het omslag. Alle zijn reguliere herdrukken van de serie met de witte omslagen, met uitzondering van 'In de ban van de ring - Aanhangsels'. Deze uitgave bevat nu alle aanhangsels, terwijl de vorige editie een selectie gaf. Met name de aanvulling met het stuk over de Elfse talen zullen veel lezers weten te waarderen. Ook deze heruitgave bevat een korte biografie van Tolkien. Deze biografie is waardevol voor de beginners. Vrij kleine druk.

6.00 €

De brief voor de koning (803)

De brief voor de koning (803)
Tonke Dragt

Fantasy / Avontuur - Tiuri verbreekt de regels die bepalen dat hij met niemand mag praten in de nacht voordat hij tot ridder zal worden geslagen. Hij opent de deur. Het verzoek dat hem wordt gedaan blijkt een heel gevaarlijke opdracht. Hij moet een brief bezorgen bij de koning van het naburige land, een brief waarvan het welzijn van een heel koninkrijk afhangt! Tiuri wordt achtervolgd door boosaardige Rode Ruiters, die hem met de dood bedreigen. Maar hij is vast van plan de brief te bezorgen. De Zwarte Ridder met het Witte Schild heeft niet voor niets zijn leven gegeven... Inmiddels zijn er meer dan een miljoen exemplaren van dit boek verkocht en is het onlangs uitgeroepen tot het ‘Beste Jeugdboek van de afgelopen 50 jaar’, waarvoor Tonke Dragt de Griffel der Griffels kreeg overhandigd.

6.00 €

De heks van Wefford

Michael Jecks

De auteur van de Sir Baldwin mysteries lijkt in het voetspoor te treden van Ellis Peters met de monnik Cadfael. Gemeenschappelijke factor is het tijdperk van de late middeleeuwen, de belangrijke status van de speurder en de sociale context. In dit verhaal is de vreemde, oude vroedvrouw vermoord: een heks volgens veel dorpelingen en schuldig aan de misoogsten van de laatste jaren. Volgens Sir Baldwin en zijn baljuw Simon hebben echter liefde of hebzucht een jonge horige tot moord aangezet, maar het bezoek van de Franse bastaard van een medekruistochtvaarder zit Sir Baldwin ook niet lekker. De baljuw moet ingrijpen als hij ook nog verliefd wordt op de aanstichtster van alles: de mooie vrouw van een handelaar, rijk geworden van de val van Jeruzalem. De verhaallijnen komen mooi bij elkaar, de historische achtergrond en de karakterbeschrijvingen zijn aardig. Kleine druk.

10.00 €

De helende kracht van chakra's

Cyndi Dale

De auteur schreef eerder 'Chakra-healing-handboek'* en is geschoold in verschillende 'alternatieve' geneeswijzen, zoals reiki en therapeutic touch. In dit nieuwe boek brengt ze veel informatie uit verschillende benaderingen samen in een schema waarin vier 'wegen' worden onderscheiden, d.w.z. vier fundamentele uitgangspunten voor en manieren waarop men kan komen tot healing (genezing): de elementaire weg, de machtweg, de verbeeldingsweg en de goddelijke weg. De elementaire weg omvat benaderingen op materieel, fysiologisch niveau (zoals allopathische geneeskunde, chirurgie e.d.), op de andere drie wegen gaat het om de werking van energie en bewustzijn (zoals b.v. genezende visualisaties). Hierbij komen ook de chakra's (energiecentra) en aura's (energielichamen of -velden in en om het fysieke lichaam heen) ter sprake. Het een en ander is alleen voor het geoefend oog waarneembaar en ontgaat daarom de reguliere geneeskunde doorgaans; de auteur geeft echter vele voorbeelden van geslaagde alternatieve geneespraktijken. Het boek maakt (mede door de omvang) een encyclopedische indruk, al gaat het duidelijk om een weliswaar geinspireerde maar toch zeer subjectieve benadering van de schrijfster. Matige vertaling; zwart-witillustraties, noten, register en literatuurlijst.

6.00 €

De laatste olympier (969)

De laatste olympier (969)
Rick Riordan

Percy (15, ik-figuur) wordt volgende week 16 jaar. Chiron vindt dat het tijd is dat Percy de complete Grote Voorspelling te horen krijgt. Als hij de zin 'Het vervloekte staal oogst de ziel van de held' leest, begrijpt Percy dat hij de eindstrijd tegen de Titanen waarschijnlijk niet zal overleven. Terwijl de Olympische goden de Titaan Typhon proberen tegen te houden, die zich een weg door Amerika baant richting New York, moeten Percy en de andere halfgoden Kronos zien te verslaan, die de Olympus wil vernietigen. Vijfde deel uit de serie 'Percy Jackson en de Olympiers'*. Percy vertelt het verhaal achteraf, waardoor je als lezer helaas al weet dat hij het gaat overleven. Het verhaal hangt van actie en goede dialogen aan elkaar, waardoor het spannend en vlot leesbaar is. De strijd wordt goed opgebouwd en het slot is zeker geen anticlimax. De laatste Olympier (uit de titel) blijkt Hestia, godin van de Haard, te zijn, die het vuur in de haard van de Olympus brandend houdt. De hoofdstuktitels zijn leuke, cryptische verwijzingen naar de inhoud. Een zeer onderhoudend slotdeel, dat doet uitkijken naar vertalingen van de nieuwe reeks rond Percy Jackson. Vanaf ca. 12 jaar.

9.00 €

De poesje (1003)

De poesje (1003)
Guy Van de Casteele

In dit boek - een update van het in 1988 verschenen boek 'Poesje in Antwerpen' - schetst Guy van de Casteele een geschiedenis van het traditionele Antwerpse volkspoppentheater of 'poesjenellentheater'. Het eerste hoofdstuk van dit boek behandelt de historie van de Antwerpse 'poesje' en haar kleurrijke voortrekkers. De theaters worden apart besproken: Sint Andries (dat de auteur stichtte in 1984), de Koninklijke Poppenschouwburg Van Campen... Vervolgens komen de Brusselse, Luikse en Gentse theaters aan bod, om af te sluiten met een korte introductie tot enkele andere Europese huizen. Dat alles wordt aangevuld met een overzicht van de verschillende speltechnieken en soorten poppen, en een bibliografie volgens plaats. Een mooie, vlot lezende en soms humoristische introductie tot een element van de volkscultuur dat zich - hoewel het niet meer dezelfde bekendheid geniet als vroeger -aan de tijd heeft aangepast en nog altijd springlevend is. Vrij amateuristische lay-out, met foto's en afbeeldingen in kleur en zwart-wit, een grote, schreefloze letter, en reclame op de schutbladen. Hardcover.

15.00 €

De schaduw van skellig (1057)

David Almond

Michael is pas verhuisd en verveelt zich. Zijn ouders zijn druk met het huis en de doodzieke baby. Hij verkent de omgeving en ontdekt in een schuur een zwerver die blijkbaar op z'n dood zit te wachten. Michael en zijn buurmeisje Nina ontfermen zich in het geheim over deze mysterieuze man, die Skellig heet en een mengeling van mens, uil en engel lijkt te zijn. Als dank voor hun hulp bezoekt Skellig de baby in het ziekenhuis en laat de twee kinderen delen in zijn (vlieg)ervaringen. Daarna verdwijnt Skellig, een boodschap op de vensterbank achterlatend. Prachtig verhaal waarin de symboliek over leven, dood en vriendschap, mede door de gekozen ik-vorm, op een indringende wijze wordt neergezet. Het directe taalgebruik en de afwisseling tussen verdriet en droge Engelse humor maken het verhaal toegankelijk en prettig leesbaar. Duidelijke druk; geen illustraties. De harde kaft bevat een donkere illustratie van Skellig en de baby. Bekroond met de Whitebread Prize 1999 voor het beste Engelse kinderboek en een Zilveren Griffel 2000. Een bijzonder verhaal voor lezers vanaf ca. 11 jaar.

4.00 €

De tovenares (315)

Michael Scott

Nicolas Flamel en de tweeling Sophie en Josh (15) zijn in Londen aangekomen. Flamel wil de tweeling laten inwijden in de magie van het water door de oudste onsterfelijke mens Gilgamesh. Bij Londen zijn veel leylijnen, waarvan een hen terug kan brengen naar San Francisco. Maar als Gilgamesh zou weigeren, zitten ze vast in Londen, het hart van het domein van dr. John Dee. Dee en Machiavelli doen er nog steeds alles aan om hen gevangen te nemen en de laatste twee pagina's van de Codex in hun bezit te krijgen, zodat de Duistere Alouden kunnen terugkeren op aarde. Derde deel uit de serie 'De geheimen van de onsterfelijke Nicolas Flamel'. Het perspectief wisselt bijna elk hoofdstuk, tussen de tweeling en Flamel, Perenelle Flamel die nog gevangen zit op Alcatraz, Dee en Machiavelli. De hoofdstukken zijn kort, waardoor alle verhaallijnen veel vaart houden. Al verstrijken er maar twee dagen, het verhaal zit vol actie. Heel boeiend geschreven, de dialogen zijn pakkend. De auteur heeft mythologie uit allerlei landen in het verhaal verweven. Achterin staan een toelichting over Stonehenge en het nulpunt van steden vanwaaruit de afstand tot de stad gemeten wordt, en een voorproefje van het vierde deel. Vanaf ca. 14 jaar.

12.00 €

De trollen (937)

Christoph Hardebusch

De dwergen willen de trollen uitroeien om de ertsen uit het trolgebied te benutten. Ze krijgen daarbij hulp van de priesters der Masriden die het land Wlachkis grotendeels bezet houden. In ruil voor de hulp geven de dwergen de Masriden geavanceerde wapens. Een groep trollen gaat op zoek naar de geheimen van de priesters en redt een Wlachkiaanse rebel die hen bij hun zoektocht helpt. Uiteindelijk wil een van de drie Masridenvorsten het onbezette deel van Wlachkis veroveren; bij de veldslag helpen de trollen de Wlachkianen en de Masriden worden verslagen waardoor het grootste deel van Wlachkis weer vrij is. De personages uit het verhaal, dat in chronologische volgorde en met normaal taalgebruik verteld wordt, zijn enerzijds leidinggevende figuren van de Masriden en Wlachkianen; anderzijds (bij de zoektocht van de trollen) sprookjesfiguren en gewone burgers. Het boek leest zowel qua stijl als qua spanning prettig weg. Voorin een overzichtskaart, een vogelvluchtplattegrondje en een lijst van personen. Kleine druk.

20.00 €

Devliegtuiggeest (1144)

Thomas Brezina

In dit derde deel uit de serie 'Een zaak voor jou en het Tiger-Team'* gaat het Tiger-Team op zoek naar het geheim van het mysterieus groen verlichte vliegtuigje dat onheilspellend boven het zwarte meer vliegt. Is het de vliegtuiggeest die ongeluk over het dorp brengt, zoals de bewoners zeggen? Het ontrafelen van het geheim blijkt levensgevaarlijk te zijn. Een spannend verhaal waarin de lezer het vierde lid van het Tiger-Team is. Het verhaal begint gelijk in volle vaart; het wordt niet opgebouwd. Met behulp van een decoder, die is bijgevoegd, speurt de lezer mee naar de oplossing door de vragen aan het eind van elk hoofdstuk te ontcijferen. Dit interactieve element zorgt ervoor dat de lezer betrokken en alert blijft. Halverwege is er een aantal vragen kort na elkaar en dat haalt de vaart en spanning enigszins uit het verhaal. Voorin worden de leden van het Tiger-Team voorgesteld en achterin staan tips en oefeningen om een betere speurder te worden. De oefeningen vormen een verhaal op zich. Eerder verschenen delen: 'De dondertempel' en 'Het paardenspook'**. Vanaf ca. 9 jaar.

10.00 €

Dodenrit (827)

Dodenrit (827)
Maggie stiefvater

Elk jaar in het begin van november is het eiland Thisby volledig in de ban van de Scorpio Race. Ruiters proberen zich lang genoeg vast te klampen aan hun waterpaarden om de finish te bereiken. Sommigen overleven. Anderen sterven.Sean Kendrick, negentien jaar, is viervoudig kampioen. Hij is een man van weinig woorden en als hij al angsten heeft, dan begraaft hij ze diep, zodat niemand ze kan zien.Met Puck Connolly ligt dat anders. Ze zal als eerste vrouw meerijden in de Scorpio Race. Dat was nooit haar bedoeling. Ze is op geen enkele manier voorbereid op wat er staat te gebeuren.

5.00 €

Duistere machten (425)

Andrew Klavan

Wanneer Richard Storm, een aan kanker lijdende producent van horrorfilms, verneemt dat hij een ongeneeslijke kanker heeft, vertrekt hij naar Engeland om met behulp van de sporen in klassieke Engelse spookverhalen, en met de assistentie van de excentrieke uitgeefster van het blad Bizarre!, te zoeken naar bewijzen van leven na de dood. Door toeval ontrafelt hij het mysterie van Jago, een man die het geheim van het eeuwige leven heeft ontdekt. Maar de prijs die betaald moet worden is hoog, te hoog. Andrew Klavan schreef eerder een aantal thrillers, waaronder de bestseller True Crime. Als horrorschrijver hinkt hij op twee poten: enerzijds wil hij een hommage brengen aan het klassieke, Engelse spookverhaal, anderzijds gebruikt hij 'postmodernistische' trucjes om een moderne horrorroman met literaire ambities te schrijven. Zo heeft hij een hybride roman gepubliceerd die beslist zijn goede momenten heeft, maar uiteindelijk niet helemaal kan overtuigen, niet in het minst door de vergezochte en rommelige plot. Anderzijds is dit een verdienstelijke poging om het genre te vernieuwen en dus interessant voor lezers die naast literatuur ook de 'lectuur-genres' willen verkennen. Normale druk

5.00 €

Elminster the making of a magie (1001)

Ed Greenwood

It is the time before Myth Drannor, when the Heartlands are home to barbarians, and wicked dragons rule the skies. In these ancient days, Elminster is but a shepherd boy, dreaming of adventure and heroics. When a dragon-riding magelord sweeps down upon him, though, the boy is thrust into a world of harsh realities, corrupt rulers, and evil sorcerers.With patience and grit, Elminster sets about to change all that. The result of his labors is a world reborn and a mage made.

8.00 €

Eon (768)

Alison Goodman

Elk jaar is een van de twaalf draken aan de macht. Deze draak kiest een nieuwe leerling. Daar komen alleen twaalfjarige jongens voor in aanmerking. Het 16-jarige meisje Eona (ik-figuur) is door haar meester uitgekozen vanwege haar zeldzame talent om alle twaalf de draken te zien. Hij traint haar zodat ze door de Rat-Draak gekozen zal worden. Daarom doet ze zich voor als de twaalfjarige jongen Eon. Maar het is niet de Rat-Draak die haar kiest. Eerste deel uit een serie. Geschreven met wat plechtstatig taalgebruik: niet de stijl waarin een zestienjarig meisje zou vertellen. De zinnen zijn ook lang, waardoor het verhaal niet zo vlot leest. Het is wel spannend en er zit veel actie in. Helaas verklapt de flaptekst de verkeerde gebeurtenissen, waardoor het verhaal erg clichematig lijkt, maar dat wordt helemaal teniet gedaan! De karakters zijn geloofwaardig en de meeste goed uitgewerkt, vooral ook Eona's meester. De ene keer lijkt hij wreed, dan weer voel je begrip. Het geheel speelt zich af in een oosterse wereld. De twaalf draken zijn verbonden aan de dieren uit de Chinese dierenriem. Winnaar van de Aurealis Award for Best Fantasy Novel 2008. Eerder verscheen 'Blues voor Sirius'*. Normale druk. Vanaf ca. 15 jaar.

8.00 €

Erwtensoep van oma Floep (162)

Erwtensoep van oma Floep (162)
Marc de bel

Klumzie de hond is dol op erwtensoep. Omdat hij te weinig erwten heeft, plant hij samen met zijn vriendinnetje Kit de poes en de muizen Flip, Flop en Flie de erwten. Eenmaal geplukt gaan ze aan de slag om de heerlijke erwtensoep te maken. Na veel geknoei en geklieder genieten ze van de soep, gemaakt volgens het recept van oma Floep. Uitgave die tussen leesboek en prentenboek in zit. Koddige, stripachtige illustraties in kleur waarop veel details te zien zijn. Met name de gelaatsuitdrukkingen zijn sprekend. De tekeningen beslaan een groot gedeelte van de dubbele pagina. De niet altijd soepel lopende tekst is op het witgedeelte gedrukt. Het verhaal zal bij voorlezen beter tot zijn recht komen dan bij het zelfstandig lezen. Diverse moeilijke woorden kunnen een struikelblok zijn (maximixer, erwtenjungle, likkebaardt hij verkneuterd, salueert e.d.). Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, met enige leeservaring zelfstandig te lezen vanaf ca. 7 jaar.

6.00 €

Fearstreet nachtmerrie omnibus (339)

R.L. Stine

Horror - Drie boeken uit de waanzinnig spannende Cheerleaders-serie. Dit boek is in het pikkedonker te lezen, want het heeft een ingebouwd leeslampje. (dit is de zg. pikkedonker editie)

7.00 €

Gillende gitaren (1050)

Studio 100

Jonas, Mila, Jimmy, Charlie en Alex zijn vijf tieners met grote dromen. Alle vijf zitten ze op de befaamde DAM Academie, een hippe artiestenschool voor dansen, acteren en muziek. Alleen Jonas zit er zonder toestemming van zijn moeder en dat zorgt voor de nodige problemen. Door zijn stiekem gedrag ontdekt hij in een verboden vleugel op de DAM oude muziekinstrumenten. Als hij samen met de anderen de instrumenten bespeelt, lijken die het wel over te nemen. Ze spelen nummers die ze niet eens kennen. Proberen de instrumenten hen iets te vertellen? Stap voor stap ontdekken de vijf tieners het donkere geheim van de DAM.

5.00 €

Heksen & duivelsgebroed (1021)

Heksen & duivelsgebroed (1021)
Kim Harrison

De sexy witte heks Rachel Morgan sluit een verbond met de duivelse demon Algaliarept, zodat hij wil getuigen op het proces tegen de naargeestige vampier Piscary. Als beloning moet ze haar aura delen met de demon en de plaats innemen van zijn geliefde Ceri. Maar Rachel krijgt medelijden met Ceri en bevrijdt haar uit de klauwen van de duivel, die daarop erg chagrijnig wordt. Bovendien krijgt ze nog problemen met haar vriend Nick en merkt ze dat ze niet ongevoelig is voor de charmes van Kirsten, de verleidelijke vampier die voor Piscary werkte. Derde deel van de reeks van de Amerikaanse Harrison over Cincinatti na de Ommekeer, een virus dat de mensheid heeft verdeeld in gewone mensen en vampieren en demonen. Voor liefhebbers van een jachtige, grappige kruising tussen horror en 'Sex in the City'. Snel en oppervlakkig, maar prikkelend leesvoer. Kleine druk.

8.00 €
 
Paginas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 21 |