Navigatie
Frank Boeken & Strips & Varia
Categorieen

3 x wicca omnibus 1

Cate Tiernan

Omnibus met de eerste drie titels uit de 'Wicca'-serie. In 'Boek der schaduwen' raakt Morgan (ik-figuur) gefascineerd door de nieuwe jongen op haar school, Cal. Hij is knap en mysterieus en doet aan wicca. Morgan ontdekt ook bij zichzelf magische gaven. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling die Morgan doormaakt. De andere karakters blijven vlakker. Als Cal aan het woord komt, is dit vooral om uitleg te geven over wicca. Door deze passages lijkt het boek bij tijd en wijle meer op een voorlichtings- of promotiecampagne voor wicca dan een roman. Dit eerste deel is vooral een inleiding op de serie. Het tweede boek, 'De heksenkring', is veel spannender. Morgan blijkt een bloedheks te zijn, een kind van machtige heksen van een oude clan. De spanning wordt opgeroepen door de onheilspellende fragmenten uit het dagboek van Morgans echte moeder en de strijd om de mooie Cal tussen Morgan en haar voormalige vriendin Bree. Morgan wordt zich in 'Heksenbloed' steeds bewuster van haar magische vermogens. Vanwege de alledaagse setting is het voor de lezer soms moeilijk onvoorwaardelijk in alle tovenarij te geloven. Sterk is dat de schrijfster de duidelijke scheidslijn tussen goed en kwaad steeds meer laat vervagen. Vanaf ca. 12 jaar.

8.00 €

3 x wicca omnibus 2

Cate Tiernan

Omnibus met titels vier t/m zes uit de 'Wicca'-serie*. In 'Zwarte magie' staat Morgans wereld op zijn kop. Ze heeft vreselijke dingen over haar vriend Cal en zijn moeder Selene gehoord en weet niet zeker of ze hen nog wel kan vertrouwen. Bovendien is ze schuldig aan de dood van de heks Hunter. In dit vierde deel van de Wicca-reeks breekt de auteur moedig met het verwachtingspatroon van de lezer, wat ongewoon is in fantasy-boeken. Na het verraad van haar vriend Cal en zijn moeder Selene moet Morgan (ik-figuur) in 'Ontwaken' haar leven weer oppakken. Nu dreigt er ook van een andere kant gevaar: iemand heeft zwarte krachten opgeroepen. Hunter, Cals halfbroer, maakt jacht op de dader. In dit vijfde deel uit de Wicca-reeks wordt de verhaallijn van de hele serie gedeeltelijk onderbroken. In 'Behekst' wordt de jonge heks Morgan verscheurd tussen haar nieuwe liefde Hunter en haar oude liefde Cal die op magische wijze terugkeert in haar leven. Ook is er de dreiging van de zwarte magie van Cals moeder, de slechte Selene. De zwarte kant van Wicca speelt een grote rol, vooral in de dagboekfragmenten van Selene. Meer informatie over de reeks is te vinden op "www.uitgeverij-m.nl" en "www.wicca.nl". Vanaf ca. 12 jaar.

10.00 €

Bericht voor de koning (117)

Tim Severin

Derde deel van een trilogie* waarin de stokoude heidense Viking Thorgils verder vertelt over zijn bijzondere avonturen halverwege de elfde eeuw. Waren de eerste twee boeken opgehangen aan de Groenland- en Vinlandsaga’s en aan de Sage van Grettir, nu vermengt de zeer goed gedocumenteerde schrijver (1941) historische feiten met zijn eigen invulling van gebeurtenissen daar omheen. Daarin speelt Thorgils natuurlijk de belangrijkste rol. Hoewel de titel en de achterflap anders doen vermoeden gaat het hier voornamelijk over zijn verblijf in Constantinopel als lid van de erewacht van de keizer. Daarbij krijg je als lezer veel interessante en betrouwbare informatie over het leven aldaar. Pas pakweg de laatste 50 bladzijden gaan over zijn vergeefse pogingen om in 1066 de Noorse koning Harald te waarschuwen voor de listige vertragingstactiek van de Normandiër Willem de Veroveraar. Wie met genoegen naar de Fox-serie ‘Vikings’ kijkt zal dit weliswaar ruim drie eeuwen later spelende, vlot geschreven verhaal boordevol spanning en intriges zeker waarderen

8.00 €

Bibi's droom (643

Ada Ooms

In het vijfde deel van de serie 'Klas van 25'* waarin steeds een andere klasgenoot centraal staat, gaat het om Bibi. Ze heeft paranormale gaven en vindt het maar lastig dat ze gevoelens van anderen bemerkt; ze wordt angstig van verschijningen als ze wil gaan slapen. Ze ziet aura's, maar begrijpt ze niet en ze voorziet ongeluk en ziekte, maar kan er niets mee. Het wordt langzamerhand duidelijk bij haar ouders en de meester dat Bibi zelfs 'genezende handen' heeft. Realistisch verhaal met een eigentijdse sfeer van een groep 8 in een dorpse omgeving, geschreven in toegankelijke tegenwoordige tijd met veel dialoog. Duidelijke bladspiegel, verdeling in twaalf hoofdstukken. Ondanks een enkele verwijzing naar andere delen kunnen de verhalen los van elkaar gelezen worden. Voor zo'n serie over een schoolklas tot nu toe een redelijke aanwinst. Het aantrekkelijke, kleurige omslag zal vooral meisjes vanaf ca. 9 jaar aanspreken.

7.00 €

Boosaardig (986)

Paul Jennings & Morris Gleitzman

Dafne en Rory worden ongewild stiefbroer en -zus. De vader van Rory is met de noorderzon vertrokken en Dafne's moeder is dodelijk verongelukt tijdens een busongeval waaraan ook Rory blijvend letsel heeft overgehouden. Tijdens hun zoektocht om de waarheid over deze twee mensen boven tafel te krijgen, komen ze in aanraking met een virus, dat mens en dier verandert in nietsontziende, alles verslindende wezens. Waanzinnig verhaal waarin alles mogelijk is; van schapen wier vachten veranderen in staalwol tot wormen die mens en dier leegzuigen. Als rode draad lopen er de zoektochten naar de respectievelijke ouders over wie de ergste roddels worden verspreid en het samenwerken van Dafne en Rory, die elkaar in het begin niet uit kunnen staan maar elkaar gaande weg het boek leren respecteren. Het verhaal is in de ikvorm geschreven. De ikpersonen zijn afwisselend Rory en Dafne. Om de draad niet kwijt te raken staat onderaan elke bladzijde wie aan het woord is. Het boek is verdeeld in zes delen. Elk deel is onderverdeeld in hoofdstukken. Overzichtelijke bladspiegel. Met vaart geschreven boek, waarin je van de ene absurditeit in de andere valt maar dat m.i. ook voor de helft ingekort had kunnen worden. Vanaf ca. 12 jaar.

6.00 €

Broederschap (1002)

Oliver Bowden

De jonge meesterassassijn Ezio krijgt het in 1499 aan de stok met de wrede Cesare en Lucretia Borgia, kinderen van de door hem vermoorde paus. Als zij na een harde strijd met veel slachtoffers de macht in Itali� grijpen, probeert Ezio met zijn vrienden, onder wie Machiavelli, het sluipmoordenaarsgilde nieuw leven in te blazen om de vrede te laten weerkeren. Vervolg op 'Assassin�s Creed : Renaissance'*. Het verhaal, gebaseerd op de zeer populaire computergame, volgt de game en is min of meer een opeenvolging van de vele gewelddadige actiesc�nes uit de game, waarbij honderden mensen om het leven komen: weinig inhoud, weinig beschrijvend, kort, wreed, bloederig. Het extraatje bestaat eruit dat het boek de game in historisch perspectief plaatst en (fictieve) aanvullende achtergrondinformatie geeft over het leven van de hoofdpersonen en de vele beroemdheden die worden opgevoerd als Machiavelli, Leonardo Da Vinci etc. Het taalgebruik is niet moeilijk, maar het verhaal is door de vele wendingen wellicht lastig te volgen. Maar niet voor de grote doelgroep, die het verhaal al kent van de game. Vanaf ca. 16 jaar.

8.00 €

De Necromancer (80)

Michael Scott

Sophie en Josh, de 15-jarige tweeling, zijn terug in San Francisco. Maar ze zijn nog niet bij een tante aangekomen of Sophie wordt ontvoerd door Aoife, de tweelingzus van Scathach. Aoife is haar zus kwijt en wil dat de tweeling haar helpt achterhalen waar Scathach gebleven is. Nicholas en Perenelle proberen ondertussen een manier te vinden om de monsters op Alcatraz te vernietigen. Ze zijn bereid daar hun lange leven voor te geven. Herdruk van het vierde deel uit de serie 'De geheimen van de onsterfelijke Nicolas Flamel'*. De auteur heeft mythologie uit allerlei landen in het verhaal verweven. Het perspectief wisselt bijna elk hoofdstuk tussen verschillende groepjes personages die van samenstelling wisselen, doordat dan weer iemand ontvoerd wordt, vrijwillig weggaat of een reddingsactie onderneemt en zich zo bij een ander groepje voegt. De hoofdstukken zijn erg kort, waardoor alle verhaallijnen veel vaart houden. Er verstrijkt ondanks alle actie nog geen etmaal. Het geheel is boeiend geschreven en de dialogen zijn pakkend. De titel komt pas na bijna driehonderd pagina's aan de orde, al is nog niet helemaal duidelijk op wie hij slaat. Achterin staan een toelichting over Alcatraz en een voorproefje van het vijfde deel. Vanaf ca. 15 jaar.

12.00 €

De Visioenenvloek (182)

Anne Rutyne

Sybille is een priesteres aan het hof van koning Minos. Als zij op stage is in Egypte, leert zij Mozes kennen en ervaart zij de macht van zijn God. Op de terugweg lijdt haar schip schipbreuk en ontmoet zij Kerim, een mismaakte man die ver van de andere mensen afwoont. Kerim, die later de zoon van koning Minos blijkt te zijn, wordt ervan beschuldigd kinderoffers te brengen en wordt gevangen genomen. In het machsvacuüm aan het hof van koning Minos spelen Sybille en Kerim (Kryses) een hoofdrol. In dit boek heeft de schrijfster veel informatie over de Griekse mythologie verwerkt. Het is een vlot geschreven en redelijk spannend verhaal waarbij je je echter afvraagt of een priesteres in die tijd Mozes gekend kan hebben en of zij een god van een andere cultuur zo snel erkend zou hebben. Vanaf ca. 13 jaar.

5.00 €

De brief voor de koning (803)

Tonke Dragt

Fantasy / Avontuur - Tiuri verbreekt de regels die bepalen dat hij met niemand mag praten in de nacht voordat hij tot ridder zal worden geslagen. Hij opent de deur. Het verzoek dat hem wordt gedaan blijkt een heel gevaarlijke opdracht. Hij moet een brief bezorgen bij de koning van het naburige land, een brief waarvan het welzijn van een heel koninkrijk afhangt! Tiuri wordt achtervolgd door boosaardige Rode Ruiters, die hem met de dood bedreigen. Maar hij is vast van plan de brief te bezorgen. De Zwarte Ridder met het Witte Schild heeft niet voor niets zijn leven gegeven... Inmiddels zijn er meer dan een miljoen exemplaren van dit boek verkocht en is het onlangs uitgeroepen tot het ‘Beste Jeugdboek van de afgelopen 50 jaar’, waarvoor Tonke Dragt de Griffel der Griffels kreeg overhandigd.

6.00 €

De heks van Wefford

Michael Jecks

De auteur van de Sir Baldwin mysteries lijkt in het voetspoor te treden van Ellis Peters met de monnik Cadfael. Gemeenschappelijke factor is het tijdperk van de late middeleeuwen, de belangrijke status van de speurder en de sociale context. In dit verhaal is de vreemde, oude vroedvrouw vermoord: een heks volgens veel dorpelingen en schuldig aan de misoogsten van de laatste jaren. Volgens Sir Baldwin en zijn baljuw Simon hebben echter liefde of hebzucht een jonge horige tot moord aangezet, maar het bezoek van de Franse bastaard van een medekruistochtvaarder zit Sir Baldwin ook niet lekker. De baljuw moet ingrijpen als hij ook nog verliefd wordt op de aanstichtster van alles: de mooie vrouw van een handelaar, rijk geworden van de val van Jeruzalem. De verhaallijnen komen mooi bij elkaar, de historische achtergrond en de karakterbeschrijvingen zijn aardig. Kleine druk.

10.00 €

De schaduw van skellig (1057)

David Almond

Michael is pas verhuisd en verveelt zich. Zijn ouders zijn druk met het huis en de doodzieke baby. Hij verkent de omgeving en ontdekt in een schuur een zwerver die blijkbaar op z'n dood zit te wachten. Michael en zijn buurmeisje Nina ontfermen zich in het geheim over deze mysterieuze man, die Skellig heet en een mengeling van mens, uil en engel lijkt te zijn. Als dank voor hun hulp bezoekt Skellig de baby in het ziekenhuis en laat de twee kinderen delen in zijn (vlieg)ervaringen. Daarna verdwijnt Skellig, een boodschap op de vensterbank achterlatend. Prachtig verhaal waarin de symboliek over leven, dood en vriendschap, mede door de gekozen ik-vorm, op een indringende wijze wordt neergezet. Het directe taalgebruik en de afwisseling tussen verdriet en droge Engelse humor maken het verhaal toegankelijk en prettig leesbaar. Duidelijke druk; geen illustraties. De harde kaft bevat een donkere illustratie van Skellig en de baby. Bekroond met de Whitebread Prize 1999 voor het beste Engelse kinderboek en een Zilveren Griffel 2000. Een bijzonder verhaal voor lezers vanaf ca. 11 jaar.

4.00 €

De tarot in de herstelde orde (1065)

Onno en Rob Docters Van Leeuwen

Hoewel het colofon 'nieuwe editie, zesde druk' vermeldt, is deze uitgave een ongewijzigde herdruk van de ingrijpend veranderde, uitgebreide vijfde druk*. Het boek, dat de oorsprong, duiding en praktijk van de Tarot behandelt, is inmiddels uitgegroeid tot een van de standaardwerken van het genre. Door toevoeging van twee kaarten ('De Waarheid' en 'De Intuitie', beide pontificaal op het front afgebeeld) aan de Grote arcana - die dan vierentwintig kaarten telt en het totale aantal op 80 brengt - brengen de auteurs de Tarot in 'de herstelde orde' terug. Deze authenticiteitsclaim - waarbij de Tarot naast kosmologisch divinatie-instrument tevens als psychologisch instrument tot geestelijke verdieping/ontwikkeling gezien wordt - lossen de auteurs op een rationeel heldere, want plausibele en uitgebreide, bijna encyclopedische wijze in. Naast de talrijke verhelderende zwartwitillustraties, schemata en leggingsmogelijkheden vallen, de vele door numerieke analogie met andere orakelsystemen geinspireerde dwarsverbindingen op, zoals met het runenalfabet. Verzorgde uitgave met divineerwerkbladen, uitgebreide bibliografie, verklarende woordenlijst en register.

20.00 €

De tovenares (315)

Michael Scott

Nicolas Flamel en de tweeling Sophie en Josh (15) zijn in Londen aangekomen. Flamel wil de tweeling laten inwijden in de magie van het water door de oudste onsterfelijke mens Gilgamesh. Bij Londen zijn veel leylijnen, waarvan een hen terug kan brengen naar San Francisco. Maar als Gilgamesh zou weigeren, zitten ze vast in Londen, het hart van het domein van dr. John Dee. Dee en Machiavelli doen er nog steeds alles aan om hen gevangen te nemen en de laatste twee pagina's van de Codex in hun bezit te krijgen, zodat de Duistere Alouden kunnen terugkeren op aarde. Derde deel uit de serie 'De geheimen van de onsterfelijke Nicolas Flamel'. Het perspectief wisselt bijna elk hoofdstuk, tussen de tweeling en Flamel, Perenelle Flamel die nog gevangen zit op Alcatraz, Dee en Machiavelli. De hoofdstukken zijn kort, waardoor alle verhaallijnen veel vaart houden. Al verstrijken er maar twee dagen, het verhaal zit vol actie. Heel boeiend geschreven, de dialogen zijn pakkend. De auteur heeft mythologie uit allerlei landen in het verhaal verweven. Achterin staan een toelichting over Stonehenge en het nulpunt van steden vanwaaruit de afstand tot de stad gemeten wordt, en een voorproefje van het vierde deel. Vanaf ca. 14 jaar.

12.00 €

Devliegtuiggeest (1144)

Thomas Brezina

In dit derde deel uit de serie 'Een zaak voor jou en het Tiger-Team'* gaat het Tiger-Team op zoek naar het geheim van het mysterieus groen verlichte vliegtuigje dat onheilspellend boven het zwarte meer vliegt. Is het de vliegtuiggeest die ongeluk over het dorp brengt, zoals de bewoners zeggen? Het ontrafelen van het geheim blijkt levensgevaarlijk te zijn. Een spannend verhaal waarin de lezer het vierde lid van het Tiger-Team is. Het verhaal begint gelijk in volle vaart; het wordt niet opgebouwd. Met behulp van een decoder, die is bijgevoegd, speurt de lezer mee naar de oplossing door de vragen aan het eind van elk hoofdstuk te ontcijferen. Dit interactieve element zorgt ervoor dat de lezer betrokken en alert blijft. Halverwege is er een aantal vragen kort na elkaar en dat haalt de vaart en spanning enigszins uit het verhaal. Voorin worden de leden van het Tiger-Team voorgesteld en achterin staan tips en oefeningen om een betere speurder te worden. De oefeningen vormen een verhaal op zich. Eerder verschenen delen: 'De dondertempel' en 'Het paardenspook'**. Vanaf ca. 9 jaar.

10.00 €

Dodenrit (827)

Maggie stiefvater

Elk jaar in het begin van november is het eiland Thisby volledig in de ban van de Scorpio Race. Ruiters proberen zich lang genoeg vast te klampen aan hun waterpaarden om de finish te bereiken. Sommigen overleven. Anderen sterven.Sean Kendrick, negentien jaar, is viervoudig kampioen. Hij is een man van weinig woorden en als hij al angsten heeft, dan begraaft hij ze diep, zodat niemand ze kan zien.Met Puck Connolly ligt dat anders. Ze zal als eerste vrouw meerijden in de Scorpio Race. Dat was nooit haar bedoeling. Ze is op geen enkele manier voorbereid op wat er staat te gebeuren.

5.00 €

Duistere machten (425)

Andrew Klavan

Wanneer Richard Storm, een aan kanker lijdende producent van horrorfilms, verneemt dat hij een ongeneeslijke kanker heeft, vertrekt hij naar Engeland om met behulp van de sporen in klassieke Engelse spookverhalen, en met de assistentie van de excentrieke uitgeefster van het blad Bizarre!, te zoeken naar bewijzen van leven na de dood. Door toeval ontrafelt hij het mysterie van Jago, een man die het geheim van het eeuwige leven heeft ontdekt. Maar de prijs die betaald moet worden is hoog, te hoog. Andrew Klavan schreef eerder een aantal thrillers, waaronder de bestseller True Crime. Als horrorschrijver hinkt hij op twee poten: enerzijds wil hij een hommage brengen aan het klassieke, Engelse spookverhaal, anderzijds gebruikt hij 'postmodernistische' trucjes om een moderne horrorroman met literaire ambities te schrijven. Zo heeft hij een hybride roman gepubliceerd die beslist zijn goede momenten heeft, maar uiteindelijk niet helemaal kan overtuigen, niet in het minst door de vergezochte en rommelige plot. Anderzijds is dit een verdienstelijke poging om het genre te vernieuwen en dus interessant voor lezers die naast literatuur ook de 'lectuur-genres' willen verkennen. Normale druk

5.00 €

Elfenlied (657)

Bernard Hennen

Dit boek sluit aan op de verhalen uit de eerste drie Elfenromans: 'De Elfen', 'Elfenwinter' en 'Elfenlicht'. De uitgave bestaat uit drie delen: een novelle, een gedichtenbundel en een chronologische samenvatting. Het begint met een spannend levensverhaal van Ganda, uitgegeven door Ollowain, zwaardmeester van Elfenkoningin Emerelle. Ganda is een koboldvrouw met een vossenkop. Op jonge leeftijd verliest ze haar ouders en wordt ze opgenomen in de hofhouding van Emerelle. Als ze uit de gratie raakt bij de koningin, begint ze aan een gevaarlijk avontuur, een zoektocht naar het geheim van Alathaia. Van dit geheim hangt de toekomst van Alfenmark af. Het gedichtenboek, bladlyriek, is geschreven door de bloesemfee Maanbloesem, Ganda's beste vriendin. Het laatste deel van dit boek is een chronologische samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Alfenmark en de mensenwereld. Door deze samenvatting is het boek prima zelfstandig te lezen, zonder kennis van de vorige drie elfenromans. Normale druk.

10.00 €

Eon (768)

Alison Goodman

Elk jaar is een van de twaalf draken aan de macht. Deze draak kiest een nieuwe leerling. Daar komen alleen twaalfjarige jongens voor in aanmerking. Het 16-jarige meisje Eona (ik-figuur) is door haar meester uitgekozen vanwege haar zeldzame talent om alle twaalf de draken te zien. Hij traint haar zodat ze door de Rat-Draak gekozen zal worden. Daarom doet ze zich voor als de twaalfjarige jongen Eon. Maar het is niet de Rat-Draak die haar kiest. Eerste deel uit een serie. Geschreven met wat plechtstatig taalgebruik: niet de stijl waarin een zestienjarig meisje zou vertellen. De zinnen zijn ook lang, waardoor het verhaal niet zo vlot leest. Het is wel spannend en er zit veel actie in. Helaas verklapt de flaptekst de verkeerde gebeurtenissen, waardoor het verhaal erg clichematig lijkt, maar dat wordt helemaal teniet gedaan! De karakters zijn geloofwaardig en de meeste goed uitgewerkt, vooral ook Eona's meester. De ene keer lijkt hij wreed, dan weer voel je begrip. Het geheel speelt zich af in een oosterse wereld. De twaalf draken zijn verbonden aan de dieren uit de Chinese dierenriem. Winnaar van de Aurealis Award for Best Fantasy Novel 2008. Eerder verscheen 'Blues voor Sirius'*. Normale druk. Vanaf ca. 15 jaar.

8.00 €

Fearstreet nachtmerrie omnibus (339)

R.L. Stine

Horror - Drie boeken uit de waanzinnig spannende Cheerleaders-serie. Dit boek is in het pikkedonker te lezen, want het heeft een ingebouwd leeslampje. (dit is de zg. pikkedonker editie)

7.00 €

Gillende gitaren (1050)

Studio 100

Jonas, Mila, Jimmy, Charlie en Alex zijn vijf tieners met grote dromen. Alle vijf zitten ze op de befaamde DAM Academie, een hippe artiestenschool voor dansen, acteren en muziek. Alleen Jonas zit er zonder toestemming van zijn moeder en dat zorgt voor de nodige problemen. Door zijn stiekem gedrag ontdekt hij in een verboden vleugel op de DAM oude muziekinstrumenten. Als hij samen met de anderen de instrumenten bespeelt, lijken die het wel over te nemen. Ze spelen nummers die ze niet eens kennen. Proberen de instrumenten hen iets te vertellen? Stap voor stap ontdekken de vijf tieners het donkere geheim van de DAM.

5.00 €

Halo (250)

Alexandra Adornetto

De engel Bethany (17) wordt als tiener naar een slaperig stadje in de V.S. gezonden. Met haar broer Gabriel (de strijder) en zus Ivy (de heler) vormt ze een gezin, dat zoveel mogelijk hun identiteit verbergt. Op de middelbare school krijgt Bethany echter, tegen de regels van de Hemel, een relatie met Xavier. Als er nog een bovennatuurlijk persoon op school verschijnt, ontbrandt een strijd tussen goed en kwaad. Dit in de ik-vorm geschreven internationale debuut van de jonge Australische schrijfster (1993) begint met een wat ouwelijke beschrijving van de gezinssituatie. Humoristisch is de confrontatie van de onervaren Bethany met de wereld en het schoolleven. Spannend wordt het door de badboy en zijn invloed op gebeurtenissen in het stadje. Vlotte dialogen tekenen deze strijd tegen de machten der duisternis, die deze roman voor 14-plussers ook een moralistisch tintje geeft. De cliffhanger ten slotte verwijst al naar het tweede deel van deze Halo-trilogie, die nog moet uitkomen. De auteur schreef al eerder drie jeugdboeken, waarvan de eerste op haar veertiende verscheen. Romantisch omslag. Vanaf ca. 14 jaar.

8.00 €

Heksen & duivelsgebroed (1021)

Kim Harrison

De sexy witte heks Rachel Morgan sluit een verbond met de duivelse demon Algaliarept, zodat hij wil getuigen op het proces tegen de naargeestige vampier Piscary. Als beloning moet ze haar aura delen met de demon en de plaats innemen van zijn geliefde Ceri. Maar Rachel krijgt medelijden met Ceri en bevrijdt haar uit de klauwen van de duivel, die daarop erg chagrijnig wordt. Bovendien krijgt ze nog problemen met haar vriend Nick en merkt ze dat ze niet ongevoelig is voor de charmes van Kirsten, de verleidelijke vampier die voor Piscary werkte. Derde deel van de reeks van de Amerikaanse Harrison over Cincinatti na de Ommekeer, een virus dat de mensheid heeft verdeeld in gewone mensen en vampieren en demonen. Voor liefhebbers van een jachtige, grappige kruising tussen horror en 'Sex in the City'. Snel en oppervlakkig, maar prikkelend leesvoer. Kleine druk.

8.00 €

Heksentoeren

Terry Deary

Twee meisjes uit verschillende tijdperken ontmoeten elkaar in een kerk. Sara Ter Lingene uit 1403 reisde door de tijd naar Ines Langeraet (Anagram van Sara's naam) uit 2004. Beiden worden achtervolgd, Ines door een stelletje plaaggeesten, Sara door pater De Vel en zijn mannen, die haar als heks willen berechten; haar leven is in gevaar. Ines hoort haar verhaal aan en wil haar helpen; zij reist met haar mee terug in de tijd. Veel symboliek zoals onderdompeling ( straf voor een heks, de jongens gooien Ines in het water, het boek wordt in het water gegooid, aan het eind zelfs voorgoed) en vluchten. Op deze manier wil de schrijver de fouten van de rooms-katholieke kerk aan de kaak stellen. Verhaal zonder illustraties; de omslagillustratie oogt niet aantrekkelijk. Dat Ines Sara meteen gelooft, is wel ongeloofwaardig, maar verder is dit verhaal heel spannend, leerzaam en griezelig. Deel uit een serie griezelige en spookachtige verhalen (Schrikdraad Geel). Deze herdruk verschijnt in een nieuwe vertaling waarin bijv. de namen van de meisjes zijn vernederlandst en de jaartallen zijn aangepast. Vanaf ca. 9 jaar. (Biblion recensie, Aad van der Klaauw)

6.00 €

Helliconia winter (57)

Brian Aldiss

Sluitstuk van een epische trilogie die vele eeuwen omspant van de verre planeet Helliconia. In Helliconia Lente maakten we het ontwaken van de mens mee uit de IJstijd, in Helliconia Zomer kreeg hij einig begrip van de ware aard van zijn wereld. Nu begint de 600-jaar durende winter. Het boek verloopt op drie niveaus. Basis is het reisverhaal van Luterin die, als de plaag van de Dikke Dood uitbreek, terugkeert naar het ouderlijk huis: een avontuurlijke reis door een enorm kleurrijk en gedetailleerd getekende andere wereld. Maar er is ook het Aards observatiestation, waar steriel wetenschappelijk denken tot verval leidt. Dan is er nog de Aarde zelf, en we krijgen een uitgebreide Stapledoniaanse 'toekomstgeschiedenis' van de komende eeuwen, en ten slotte de parallen met de natuurlijke beschaving op Helliconia. Een zeer complex en interessant werk, vlotter leesbaar dan de eerste twee omdat Aldiss zich hier concentreert op één hoofdpersoon als drager van het gebeuren.

7.00 €

Hergé

Pierre Assouline

Een van de meest geliefde karakters in alle strips, Kuifje won een enorme internationale aanhang. Vertaald in tientallen talen hebben de avonturen van Kuifje miljoenen exemplaren verkocht en Steven Spielberg past de verhalen momenteel aan voor het grote scherm. Maar ondanks de blijvende populariteit van Kuifje weten de Amerikanen bijna niets over zijn begaafde maker, Georges Remi - beter bekend als Hergé. Het aanbieden van een boeiend portret van een man die een revolutie teweeggebracht in de kunst van het stripverhaal, dit is de eerste volledige biografie van Hergé beschikbaar voor een Engels sprekende publiek.Hergé, geboren in 1907 in Brussel, begon zijn carrière als cub-reporter, een beroep dat hij gaf aan zijn tienerreiziger, wereldreizende held. Maar terwijl Kuifje "volledig gevormd, helder van hoofd en positief was", merkt Assouline op, was zijn uitvinder "complex, tegenstrijdig, ondoorgrondelijk". Ondanks al zijn enorme succes - bereikt met bijna geen formele training - zei Hergé bescheiden over zijn kunst: "Ik was gewoon blij kleine jongens te tekenen, dat is alles." Toegekende ongekende toegang tot duizenden niet-gepubliceerde brieven van cartoonisten, Assouline grijpt het geniale openbare masker aan om volledig op de hoogte te zijn van het leven en de kunst van Hergé en de fascinerende manieren waarop de twee met elkaar verweven raken. Hij onderwerpt zijn onderwerpen niet aan suiker en sensibiliseert niet, maar analyseert nauwgezet controversiële kwesties zoals de steun van Hergé voor het Belgische imperialisme in Congo en zijn vermeende samenwerking met de nazi's. Hij analyseert ook de onderbouwing van Kuifje - hoe de opvatting van het personage als aseksuele avonturier de liefde van Hergé voor de padvinders weerspiegelde evenals de anti-Sovjetideologie van zijn katholieke mentor - en relateert het stripverhaal aan Herge's eigen plaats binnen de Belgische middenklasse.Een diepgaande invloed op een generatie kunstenaars zoals Andy Warhol en Roy Lichtenstein, de ongrijpbare figuur van Hergé komt tot leven in deze verhelderende biografie - een diep genuanceerd verhaal dat de man en zijn carrière onthult als nooit tevoren

15.00 €
 
Paginas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 35 |