Navigatie
Frank Boeken & Strips & Varia
Categorieen

3 x wicca omnibus 1

3 x wicca omnibus 1
Cate Tiernan

Omnibus met de eerste drie titels uit de 'Wicca'-serie. In 'Boek der schaduwen' raakt Morgan (ik-figuur) gefascineerd door de nieuwe jongen op haar school, Cal. Hij is knap en mysterieus en doet aan wicca. Morgan ontdekt ook bij zichzelf magische gaven. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling die Morgan doormaakt. De andere karakters blijven vlakker. Als Cal aan het woord komt, is dit vooral om uitleg te geven over wicca. Door deze passages lijkt het boek bij tijd en wijle meer op een voorlichtings- of promotiecampagne voor wicca dan een roman. Dit eerste deel is vooral een inleiding op de serie. Het tweede boek, 'De heksenkring', is veel spannender. Morgan blijkt een bloedheks te zijn, een kind van machtige heksen van een oude clan. De spanning wordt opgeroepen door de onheilspellende fragmenten uit het dagboek van Morgans echte moeder en de strijd om de mooie Cal tussen Morgan en haar voormalige vriendin Bree. Morgan wordt zich in 'Heksenbloed' steeds bewuster van haar magische vermogens. Vanwege de alledaagse setting is het voor de lezer soms moeilijk onvoorwaardelijk in alle tovenarij te geloven. Sterk is dat de schrijfster de duidelijke scheidslijn tussen goed en kwaad steeds meer laat vervagen. Vanaf ca. 12 jaar.

8.00 €

3 x wicca omnibus 2

3 x wicca omnibus 2
Cate Tiernan

Omnibus met titels vier t/m zes uit de 'Wicca'-serie*. In 'Zwarte magie' staat Morgans wereld op zijn kop. Ze heeft vreselijke dingen over haar vriend Cal en zijn moeder Selene gehoord en weet niet zeker of ze hen nog wel kan vertrouwen. Bovendien is ze schuldig aan de dood van de heks Hunter. In dit vierde deel van de Wicca-reeks breekt de auteur moedig met het verwachtingspatroon van de lezer, wat ongewoon is in fantasy-boeken. Na het verraad van haar vriend Cal en zijn moeder Selene moet Morgan (ik-figuur) in 'Ontwaken' haar leven weer oppakken. Nu dreigt er ook van een andere kant gevaar: iemand heeft zwarte krachten opgeroepen. Hunter, Cals halfbroer, maakt jacht op de dader. In dit vijfde deel uit de Wicca-reeks wordt de verhaallijn van de hele serie gedeeltelijk onderbroken. In 'Behekst' wordt de jonge heks Morgan verscheurd tussen haar nieuwe liefde Hunter en haar oude liefde Cal die op magische wijze terugkeert in haar leven. Ook is er de dreiging van de zwarte magie van Cals moeder, de slechte Selene. De zwarte kant van Wicca speelt een grote rol, vooral in de dagboekfragmenten van Selene. Meer informatie over de reeks is te vinden op "www.uitgeverij-m.nl" en "www.wicca.nl". Vanaf ca. 12 jaar.

10.00 €

Bibi's droom (643

Bibi's droom (643
Ada Ooms

In het vijfde deel van de serie 'Klas van 25'* waarin steeds een andere klasgenoot centraal staat, gaat het om Bibi. Ze heeft paranormale gaven en vindt het maar lastig dat ze gevoelens van anderen bemerkt; ze wordt angstig van verschijningen als ze wil gaan slapen. Ze ziet aura's, maar begrijpt ze niet en ze voorziet ongeluk en ziekte, maar kan er niets mee. Het wordt langzamerhand duidelijk bij haar ouders en de meester dat Bibi zelfs 'genezende handen' heeft. Realistisch verhaal met een eigentijdse sfeer van een groep 8 in een dorpse omgeving, geschreven in toegankelijke tegenwoordige tijd met veel dialoog. Duidelijke bladspiegel, verdeling in twaalf hoofdstukken. Ondanks een enkele verwijzing naar andere delen kunnen de verhalen los van elkaar gelezen worden. Voor zo'n serie over een schoolklas tot nu toe een redelijke aanwinst. Het aantrekkelijke, kleurige omslag zal vooral meisjes vanaf ca. 9 jaar aanspreken.

7.00 €

Boosaardig (986)

Boosaardig (986)
Paul Jennings & Morris Gleitzman

Dafne en Rory worden ongewild stiefbroer en -zus. De vader van Rory is met de noorderzon vertrokken en Dafne's moeder is dodelijk verongelukt tijdens een busongeval waaraan ook Rory blijvend letsel heeft overgehouden. Tijdens hun zoektocht om de waarheid over deze twee mensen boven tafel te krijgen, komen ze in aanraking met een virus, dat mens en dier verandert in nietsontziende, alles verslindende wezens. Waanzinnig verhaal waarin alles mogelijk is; van schapen wier vachten veranderen in staalwol tot wormen die mens en dier leegzuigen. Als rode draad lopen er de zoektochten naar de respectievelijke ouders over wie de ergste roddels worden verspreid en het samenwerken van Dafne en Rory, die elkaar in het begin niet uit kunnen staan maar elkaar gaande weg het boek leren respecteren. Het verhaal is in de ikvorm geschreven. De ikpersonen zijn afwisselend Rory en Dafne. Om de draad niet kwijt te raken staat onderaan elke bladzijde wie aan het woord is. Het boek is verdeeld in zes delen. Elk deel is onderverdeeld in hoofdstukken. Overzichtelijke bladspiegel. Met vaart geschreven boek, waarin je van de ene absurditeit in de andere valt maar dat m.i. ook voor de helft ingekort had kunnen worden. Vanaf ca. 12 jaar.

6.00 €

De Necromancer (80)

De Necromancer (80)
Michael Scott

Sophie en Josh, de 15-jarige tweeling, zijn terug in San Francisco. Maar ze zijn nog niet bij een tante aangekomen of Sophie wordt ontvoerd door Aoife, de tweelingzus van Scathach. Aoife is haar zus kwijt en wil dat de tweeling haar helpt achterhalen waar Scathach gebleven is. Nicholas en Perenelle proberen ondertussen een manier te vinden om de monsters op Alcatraz te vernietigen. Ze zijn bereid daar hun lange leven voor te geven. Herdruk van het vierde deel uit de serie 'De geheimen van de onsterfelijke Nicolas Flamel'*. De auteur heeft mythologie uit allerlei landen in het verhaal verweven. Het perspectief wisselt bijna elk hoofdstuk tussen verschillende groepjes personages die van samenstelling wisselen, doordat dan weer iemand ontvoerd wordt, vrijwillig weggaat of een reddingsactie onderneemt en zich zo bij een ander groepje voegt. De hoofdstukken zijn erg kort, waardoor alle verhaallijnen veel vaart houden. Er verstrijkt ondanks alle actie nog geen etmaal. Het geheel is boeiend geschreven en de dialogen zijn pakkend. De titel komt pas na bijna driehonderd pagina's aan de orde, al is nog niet helemaal duidelijk op wie hij slaat. Achterin staan een toelichting over Alcatraz en een voorproefje van het vijfde deel. Vanaf ca. 15 jaar.

12.00 €

De Visioenenvloek (182)

De Visioenenvloek (182)
Anne Rutyne

Sybille is een priesteres aan het hof van koning Minos. Als zij op stage is in Egypte, leert zij Mozes kennen en ervaart zij de macht van zijn God. Op de terugweg lijdt haar schip schipbreuk en ontmoet zij Kerim, een mismaakte man die ver van de andere mensen afwoont. Kerim, die later de zoon van koning Minos blijkt te zijn, wordt ervan beschuldigd kinderoffers te brengen en wordt gevangen genomen. In het machsvacuüm aan het hof van koning Minos spelen Sybille en Kerim (Kryses) een hoofdrol. In dit boek heeft de schrijfster veel informatie over de Griekse mythologie verwerkt. Het is een vlot geschreven en redelijk spannend verhaal waarbij je je echter afvraagt of een priesteres in die tijd Mozes gekend kan hebben en of zij een god van een andere cultuur zo snel erkend zou hebben. Vanaf ca. 13 jaar.

5.00 €

De aanhangsels (532)

De aanhangsels (532)
J.R.R Tolkien

Het Spectrum heeft alle boeken van Tolkien (met uitzondering van 'Brieven') opnieuw in paperback uitgebracht in een uniforme donkergrijze kaft en met een tekening van Erik Kriek op het omslag. Alle zijn reguliere herdrukken van de serie met de witte omslagen, met uitzondering van 'In de ban van de ring - Aanhangsels'. Deze uitgave bevat nu alle aanhangsels, terwijl de vorige editie een selectie gaf. Met name de aanvulling met het stuk over de Elfse talen zullen veel lezers weten te waarderen. Ook deze heruitgave bevat een korte biografie van Tolkien. Deze biografie is waardevol voor de beginners. Vrij kleine druk.

6.00 €

De heks van Wefford

De heks van Wefford
Michael Jecks

De auteur van de Sir Baldwin mysteries lijkt in het voetspoor te treden van Ellis Peters met de monnik Cadfael. Gemeenschappelijke factor is het tijdperk van de late middeleeuwen, de belangrijke status van de speurder en de sociale context. In dit verhaal is de vreemde, oude vroedvrouw vermoord: een heks volgens veel dorpelingen en schuldig aan de misoogsten van de laatste jaren. Volgens Sir Baldwin en zijn baljuw Simon hebben echter liefde of hebzucht een jonge horige tot moord aangezet, maar het bezoek van de Franse bastaard van een medekruistochtvaarder zit Sir Baldwin ook niet lekker. De baljuw moet ingrijpen als hij ook nog verliefd wordt op de aanstichtster van alles: de mooie vrouw van een handelaar, rijk geworden van de val van Jeruzalem. De verhaallijnen komen mooi bij elkaar, de historische achtergrond en de karakterbeschrijvingen zijn aardig. Kleine druk.

10.00 €

De helende kracht van chakra's

De helende kracht van chakra's
Cyndi Dale

De auteur schreef eerder 'Chakra-healing-handboek'* en is geschoold in verschillende 'alternatieve' geneeswijzen, zoals reiki en therapeutic touch. In dit nieuwe boek brengt ze veel informatie uit verschillende benaderingen samen in een schema waarin vier 'wegen' worden onderscheiden, d.w.z. vier fundamentele uitgangspunten voor en manieren waarop men kan komen tot healing (genezing): de elementaire weg, de machtweg, de verbeeldingsweg en de goddelijke weg. De elementaire weg omvat benaderingen op materieel, fysiologisch niveau (zoals allopathische geneeskunde, chirurgie e.d.), op de andere drie wegen gaat het om de werking van energie en bewustzijn (zoals b.v. genezende visualisaties). Hierbij komen ook de chakra's (energiecentra) en aura's (energielichamen of -velden in en om het fysieke lichaam heen) ter sprake. Het een en ander is alleen voor het geoefend oog waarneembaar en ontgaat daarom de reguliere geneeskunde doorgaans; de auteur geeft echter vele voorbeelden van geslaagde alternatieve geneespraktijken. Het boek maakt (mede door de omvang) een encyclopedische indruk, al gaat het duidelijk om een weliswaar geinspireerde maar toch zeer subjectieve benadering van de schrijfster. Matige vertaling; zwart-witillustraties, noten, register en literatuurlijst.

6.00 €

De schaduw van skellig (1057)

De schaduw van skellig (1057)
David Almond

Michael is pas verhuisd en verveelt zich. Zijn ouders zijn druk met het huis en de doodzieke baby. Hij verkent de omgeving en ontdekt in een schuur een zwerver die blijkbaar op z'n dood zit te wachten. Michael en zijn buurmeisje Nina ontfermen zich in het geheim over deze mysterieuze man, die Skellig heet en een mengeling van mens, uil en engel lijkt te zijn. Als dank voor hun hulp bezoekt Skellig de baby in het ziekenhuis en laat de twee kinderen delen in zijn (vlieg)ervaringen. Daarna verdwijnt Skellig, een boodschap op de vensterbank achterlatend. Prachtig verhaal waarin de symboliek over leven, dood en vriendschap, mede door de gekozen ik-vorm, op een indringende wijze wordt neergezet. Het directe taalgebruik en de afwisseling tussen verdriet en droge Engelse humor maken het verhaal toegankelijk en prettig leesbaar. Duidelijke druk; geen illustraties. De harde kaft bevat een donkere illustratie van Skellig en de baby. Bekroond met de Whitebread Prize 1999 voor het beste Engelse kinderboek en een Zilveren Griffel 2000. Een bijzonder verhaal voor lezers vanaf ca. 11 jaar.

4.00 €

De tovenares (315)

De tovenares (315)
Michael Scott

Nicolas Flamel en de tweeling Sophie en Josh (15) zijn in Londen aangekomen. Flamel wil de tweeling laten inwijden in de magie van het water door de oudste onsterfelijke mens Gilgamesh. Bij Londen zijn veel leylijnen, waarvan een hen terug kan brengen naar San Francisco. Maar als Gilgamesh zou weigeren, zitten ze vast in Londen, het hart van het domein van dr. John Dee. Dee en Machiavelli doen er nog steeds alles aan om hen gevangen te nemen en de laatste twee pagina's van de Codex in hun bezit te krijgen, zodat de Duistere Alouden kunnen terugkeren op aarde. Derde deel uit de serie 'De geheimen van de onsterfelijke Nicolas Flamel'. Het perspectief wisselt bijna elk hoofdstuk, tussen de tweeling en Flamel, Perenelle Flamel die nog gevangen zit op Alcatraz, Dee en Machiavelli. De hoofdstukken zijn kort, waardoor alle verhaallijnen veel vaart houden. Al verstrijken er maar twee dagen, het verhaal zit vol actie. Heel boeiend geschreven, de dialogen zijn pakkend. De auteur heeft mythologie uit allerlei landen in het verhaal verweven. Achterin staan een toelichting over Stonehenge en het nulpunt van steden vanwaaruit de afstand tot de stad gemeten wordt, en een voorproefje van het vierde deel. Vanaf ca. 14 jaar.

12.00 €

De trollen (937)

De trollen (937)
Christoph Hardebusch

De dwergen willen de trollen uitroeien om de ertsen uit het trolgebied te benutten. Ze krijgen daarbij hulp van de priesters der Masriden die het land Wlachkis grotendeels bezet houden. In ruil voor de hulp geven de dwergen de Masriden geavanceerde wapens. Een groep trollen gaat op zoek naar de geheimen van de priesters en redt een Wlachkiaanse rebel die hen bij hun zoektocht helpt. Uiteindelijk wil een van de drie Masridenvorsten het onbezette deel van Wlachkis veroveren; bij de veldslag helpen de trollen de Wlachkianen en de Masriden worden verslagen waardoor het grootste deel van Wlachkis weer vrij is. De personages uit het verhaal, dat in chronologische volgorde en met normaal taalgebruik verteld wordt, zijn enerzijds leidinggevende figuren van de Masriden en Wlachkianen; anderzijds (bij de zoektocht van de trollen) sprookjesfiguren en gewone burgers. Het boek leest zowel qua stijl als qua spanning prettig weg. Voorin een overzichtskaart, een vogelvluchtplattegrondje en een lijst van personen. Kleine druk.

20.00 €

Duistere machten (425)

Duistere machten (425)
Andrew Klavan

Wanneer Richard Storm, een aan kanker lijdende producent van horrorfilms, verneemt dat hij een ongeneeslijke kanker heeft, vertrekt hij naar Engeland om met behulp van de sporen in klassieke Engelse spookverhalen, en met de assistentie van de excentrieke uitgeefster van het blad Bizarre!, te zoeken naar bewijzen van leven na de dood. Door toeval ontrafelt hij het mysterie van Jago, een man die het geheim van het eeuwige leven heeft ontdekt. Maar de prijs die betaald moet worden is hoog, te hoog. Andrew Klavan schreef eerder een aantal thrillers, waaronder de bestseller True Crime. Als horrorschrijver hinkt hij op twee poten: enerzijds wil hij een hommage brengen aan het klassieke, Engelse spookverhaal, anderzijds gebruikt hij 'postmodernistische' trucjes om een moderne horrorroman met literaire ambities te schrijven. Zo heeft hij een hybride roman gepubliceerd die beslist zijn goede momenten heeft, maar uiteindelijk niet helemaal kan overtuigen, niet in het minst door de vergezochte en rommelige plot. Anderzijds is dit een verdienstelijke poging om het genre te vernieuwen en dus interessant voor lezers die naast literatuur ook de 'lectuur-genres' willen verkennen. Normale druk

5.00 €

Eon (768)

Eon (768)
Alison Goodman

Elk jaar is een van de twaalf draken aan de macht. Deze draak kiest een nieuwe leerling. Daar komen alleen twaalfjarige jongens voor in aanmerking. Het 16-jarige meisje Eona (ik-figuur) is door haar meester uitgekozen vanwege haar zeldzame talent om alle twaalf de draken te zien. Hij traint haar zodat ze door de Rat-Draak gekozen zal worden. Daarom doet ze zich voor als de twaalfjarige jongen Eon. Maar het is niet de Rat-Draak die haar kiest. Eerste deel uit een serie. Geschreven met wat plechtstatig taalgebruik: niet de stijl waarin een zestienjarig meisje zou vertellen. De zinnen zijn ook lang, waardoor het verhaal niet zo vlot leest. Het is wel spannend en er zit veel actie in. Helaas verklapt de flaptekst de verkeerde gebeurtenissen, waardoor het verhaal erg clichematig lijkt, maar dat wordt helemaal teniet gedaan! De karakters zijn geloofwaardig en de meeste goed uitgewerkt, vooral ook Eona's meester. De ene keer lijkt hij wreed, dan weer voel je begrip. Het geheel speelt zich af in een oosterse wereld. De twaalf draken zijn verbonden aan de dieren uit de Chinese dierenriem. Winnaar van de Aurealis Award for Best Fantasy Novel 2008. Eerder verscheen 'Blues voor Sirius'*. Normale druk. Vanaf ca. 15 jaar.

8.00 €

Gillende gitaren (1050)

Gillende gitaren (1050)
Studio 100

Jonas, Mila, Jimmy, Charlie en Alex zijn vijf tieners met grote dromen. Alle vijf zitten ze op de befaamde DAM Academie, een hippe artiestenschool voor dansen, acteren en muziek. Alleen Jonas zit er zonder toestemming van zijn moeder en dat zorgt voor de nodige problemen. Door zijn stiekem gedrag ontdekt hij in een verboden vleugel op de DAM oude muziekinstrumenten. Als hij samen met de anderen de instrumenten bespeelt, lijken die het wel over te nemen. Ze spelen nummers die ze niet eens kennen. Proberen de instrumenten hen iets te vertellen? Stap voor stap ontdekken de vijf tieners het donkere geheim van de DAM.

5.00 €

Heksentoeren

Heksentoeren
Terry Deary

Twee meisjes uit verschillende tijdperken ontmoeten elkaar in een kerk. Sara Ter Lingene uit 1403 reisde door de tijd naar Ines Langeraet (Anagram van Sara's naam) uit 2004. Beiden worden achtervolgd, Ines door een stelletje plaaggeesten, Sara door pater De Vel en zijn mannen, die haar als heks willen berechten; haar leven is in gevaar. Ines hoort haar verhaal aan en wil haar helpen; zij reist met haar mee terug in de tijd. Veel symboliek zoals onderdompeling ( straf voor een heks, de jongens gooien Ines in het water, het boek wordt in het water gegooid, aan het eind zelfs voorgoed) en vluchten. Op deze manier wil de schrijver de fouten van de rooms-katholieke kerk aan de kaak stellen. Verhaal zonder illustraties; de omslagillustratie oogt niet aantrekkelijk. Dat Ines Sara meteen gelooft, is wel ongeloofwaardig, maar verder is dit verhaal heel spannend, leerzaam en griezelig. Deel uit een serie griezelige en spookachtige verhalen (Schrikdraad Geel). Deze herdruk verschijnt in een nieuwe vertaling waarin bijv. de namen van de meisjes zijn vernederlandst en de jaartallen zijn aangepast. Vanaf ca. 9 jaar. (Biblion recensie, Aad van der Klaauw)

6.00 €

Helliconia winter (57)

Helliconia winter (57)
Brian Aldiss

Sluitstuk van een epische trilogie die vele eeuwen omspant van de verre planeet Helliconia. In Helliconia Lente maakten we het ontwaken van de mens mee uit de IJstijd, in Helliconia Zomer kreeg hij einig begrip van de ware aard van zijn wereld. Nu begint de 600-jaar durende winter. Het boek verloopt op drie niveaus. Basis is het reisverhaal van Luterin die, als de plaag van de Dikke Dood uitbreek, terugkeert naar het ouderlijk huis: een avontuurlijke reis door een enorm kleurrijk en gedetailleerd getekende andere wereld. Maar er is ook het Aards observatiestation, waar steriel wetenschappelijk denken tot verval leidt. Dan is er nog de Aarde zelf, en we krijgen een uitgebreide Stapledoniaanse 'toekomstgeschiedenis' van de komende eeuwen, en ten slotte de parallen met de natuurlijke beschaving op Helliconia. Een zeer complex en interessant werk, vlotter leesbaar dan de eerste twee omdat Aldiss zich hier concentreert op één hoofdpersoon als drager van het gebeuren.

7.00 €

Hergé

Hergé
Pierre Assouline

Een van de meest geliefde karakters in alle strips, Kuifje won een enorme internationale aanhang. Vertaald in tientallen talen hebben de avonturen van Kuifje miljoenen exemplaren verkocht en Steven Spielberg past de verhalen momenteel aan voor het grote scherm. Maar ondanks de blijvende populariteit van Kuifje weten de Amerikanen bijna niets over zijn begaafde maker, Georges Remi - beter bekend als Hergé. Het aanbieden van een boeiend portret van een man die een revolutie teweeggebracht in de kunst van het stripverhaal, dit is de eerste volledige biografie van Hergé beschikbaar voor een Engels sprekende publiek.Hergé, geboren in 1907 in Brussel, begon zijn carrière als cub-reporter, een beroep dat hij gaf aan zijn tienerreiziger, wereldreizende held. Maar terwijl Kuifje "volledig gevormd, helder van hoofd en positief was", merkt Assouline op, was zijn uitvinder "complex, tegenstrijdig, ondoorgrondelijk". Ondanks al zijn enorme succes - bereikt met bijna geen formele training - zei Hergé bescheiden over zijn kunst: "Ik was gewoon blij kleine jongens te tekenen, dat is alles." Toegekende ongekende toegang tot duizenden niet-gepubliceerde brieven van cartoonisten, Assouline grijpt het geniale openbare masker aan om volledig op de hoogte te zijn van het leven en de kunst van Hergé en de fascinerende manieren waarop de twee met elkaar verweven raken. Hij onderwerpt zijn onderwerpen niet aan suiker en sensibiliseert niet, maar analyseert nauwgezet controversiële kwesties zoals de steun van Hergé voor het Belgische imperialisme in Congo en zijn vermeende samenwerking met de nazi's. Hij analyseert ook de onderbouwing van Kuifje - hoe de opvatting van het personage als aseksuele avonturier de liefde van Hergé voor de padvinders weerspiegelde evenals de anti-Sovjetideologie van zijn katholieke mentor - en relateert het stripverhaal aan Herge's eigen plaats binnen de Belgische middenklasse.Een diepgaande invloed op een generatie kunstenaars zoals Andy Warhol en Roy Lichtenstein, de ongrijpbare figuur van Hergé komt tot leven in deze verhelderende biografie - een diep genuanceerd verhaal dat de man en zijn carrière onthult als nooit tevoren

15.00 €

Het boek en het zwaard, de hand van de keizer (550)

Het boek en het zwaard, de hand van de keizer (550)
Antoine Rouaud

Debuutroman en eerste deel van de onvermijdelijke trilogie. Een verbitterde generaal kijkt terug op zijn leven na de revolutie die zijn wereld deed instorten. Het boek is verteld in flashbacks, deel één vanuit het standpunt van de generaal, deel twee van dat van zijn protégé. Een aantrekkelijke formule waardoor de achtergrond van het verhaal langzaam onthuld wordt, hoewel men de belangrijkste ontknoping van tevoren aan kan zien komen. Weinig sympathieke personages: de generaal is een dronkaard, zijn protégé een lomperik en de historica die het verhaal optekent, lijkt maar een eigenschap te hebben (knap). Ook de schrijfstijl is moeizaam, vol van beletseltekens en details. De intelligente opbouw van het boek kan deze problemen niet geheel goedmaken, maar biedt wel de hoop dat verdere delen vloeiender zullen verlopen. Prima vertaling. Kleine druk.

9.00 €

Het geheim vanmisty Bay (981)

Het geheim vanmisty Bay (981)
Giovanni Del Ponte

Douglas wordt gekweld door angstaanjagende nachtmerries over een kinderbende die De Onzichtbaren heet. Tijdens de zomervakantie bij oom Ken in Misty Bay ontdekt hij dat zijn oom zestig jaar eerder lid van De Onzichtbaren was. Wanneer enkele vrienden van oom Ken plots sterven, lijken de doodsoorzaken natuurlijk. Crystal, de kleindochter van een van de overleden personen, denkt daar echter anders over. Het meisje is begaafd met telepathische krachten en vermoedt dat de vrienden van oom Ken vermoord werden door niemand minder dan Angus Scrimm, een tovenaar die door De Onzichtbaren verslagen werd maar die nu teruggekomen is om zich te wreken. Met de hulp van Peter, een slim en bijdehand leeftijdsgenootje, richten Douglas en Crystal de bende van De Onzichtbaren terug op. Ze gaan op zoek naar de oorsprong van een mysterie waarbij het verleden en Douglas' nachtmerries een belangrijke rol spelen. (less)

7.00 €

Het ratteplan

Het ratteplan
Tor Seidler

We maken kennis met de jonge Martinus Mal-Rat en door hem met de hele Newyorkse rattenwereld. Die lijkt overigens precies op de mensenmaatschappij. Ons wordt dan ook een spiegel voorgehouden. Martinus is verliefd of Isabel, maar er is een enorm standsverschil. Er gebeurt dan ook héél veel, voordat alles op z'n rattenpootjes terecht komt. De ratten worden bedreigd door gif en smeden een plan om door geldinzameling hun bedreigers om te kopen, zodat de soort blijft bestaan. Martinus speelt bij dit alles een grote rol. Een zeer verzorgd uitziend boek, met mooie, grappige zwart-wit potloodtekeningen. Deze zijn, mét de tekst, in kaders geplaatst. Het verhaal is origineel van taal en vertaling, humoristisch, vol leuke vondsten, ontroerend soms en boeiend. Zeer aan te bevelen voor 10 jaar e.o.

7.00 €

Het tweede gezicht (988)

Het tweede gezicht (988)
Erin Hunter

Vuurster, leider van de DonderClan, heeft in een profetie vernomen dat drie van zijn achterkleinkittens met hun talenten en krachten op den duur de macht van het rijk zullen overnemen. De drie trappelen van ongeduld om leerling te worden en krijgen in die hoedanigheid te maken met een hondenaanval, de besmettelijke groenhoest en het agressieve gedrag van de buurtbewoners van de Schaduw Clan. Maar vooral zijn ze bezig met de hiërarchie binnen de eigen clan. Het verhaal laat zich lezen als een spannend kattenavontuur, maar is ook verraderlijk actueel waar het gaat om het afbakenen van de eigen landsgrenzen. Dit is het eerste boek van de derde serie, 'De macht van drie' rondom de Warrior Cats, vermenselijkte katten. De tamelijk uitgesponnen verteltrant en de talrijke kattenpersonages zijn te nemen obstakels. Echter, lettervreters die meegaan in de fantasierijke wereld van de katten en liefhebbers van de eerder verschenen Warrior Cats-boeken zullen ook van deze nieuwe serie genieten. Voorin staan de Clanleden vermeld. Fiks leeswerk voor de geoefende lezer vanaf ca. 10 jaar.

9.00 €

Honger (492)

Honger (492)
Michael Grant

Alle mensen van 15 jaar en ouder zijn verdwenen uit Perdido Beach. Om het plaatsje ligt een krachtveld waar de kinderen niet door kunnen. Een aantal kinderen en dieren heeft speciale krachten ontwikkeld: genezen, zichzelf verplaatsen, telekinese. Maar het eten raakt op. De kinderen hebben honger. Hun leider, de 15-jarige Sam Temple, begint de moed te verliezen. In een mijnschacht buiten de stad bevindt zich een wezen, 'de Duisternis', dat steeds meer kinderen in zijn macht krijgt. Ook deze duisternis heeft honger; honger in het donker. Tweede deel van de serie 'Gone'*. Het verhaal is spannend tot de laatste bladzijde. Het is vlot geschreven met wisselend perspectief. Hierdoor kijk je in de hoofden van heel wat van de kinderen en leef je met bijna iedereen mee. Er gebeuren behoorlijk wat gewelddadige dingen die tot in detail beschreven worden, wat soms bloederige scenes oplevert. De hoofdstukken zijn vrij kort. Boven elk hoofdstuk staat een tijdsaanduiding, beginnend bij '106 uur, 29 minuten', die langzaam afloopt, naar een climax. Inmiddels is het derde deel ook verschenen: 'Leugens'**. Vanaf ca. 14 jaar.

8.00 €

Jaromir en het raadsel van de ringen (1064)

Jaromir en het raadsel van de ringen (1064)
Tomas Ross

Verzamelbundel met de drie eerder los uitgegeven delen van de trilogie 'Raadsel van de ringen'. Op de terugreis uit Egypte via Engeland zijn Jaromirs ouders slachtoffer van een vreemd ongeval - zijn vader is spoorloos, zijn moeder ligt weken in coma. Jaromir (13) zelf ontdekt onverklaarbare zaken zoals ufo-achtige verschijnselen. Deel twee speelt in de Dordogne, deel drie in Drenthe. Door de stortvloed van avonturen - soms abrupt afgebroken en daarna vanuit een totaal andere situatie geresumeerd - raakt de lezer het spoor bijster. Volwassenen zijn weg of onderweg, Jaromir moet het alleen redden met hulp van Pauline. Ongerijmdheden: het moment van verdwijning is niet eenduidig; de aan zijn lot overgelaten hond, geboren bij Pauline, waar geen hond is; de omslagillustratie toont de kinderen in zomerkleding (kerst- en krokusvakantie) en Pauline met een blonde paardenstaart (i.p.v. kort, donker haar). Spreektaal ('shit'), veel grijnzen en staren, clichefiguren. Mysterieuze fenomenen zoals de piramiden blijven door de onuitgewerkte gebeurtenissen onderbelicht. Voor wie zich niet stoort aan slordigheden een spannend, dik avonturenboek. Vanaf ca. 11 jaar.

6.00 €

Leviathan ontwaakt (936)

Leviathan ontwaakt (936)
James Corey

The Expanse 1 - Leviathan OntwaaktDe mensheid heeft de planeten gekoloniseerd. Van interstellaire reizen durft men slechts te dromen, maar het zonnestelsel vormt inmiddels een dicht netwerk van koloniën.Spanningen zijn er in overvloed en de mineraalrijke asteroïden gaan gebukt onder het gezag van machthebbers van de corporaties op Aarde en Mars. Hun lange arm reikt tot diep in de Gordel, zelfs tot ver daarbuiten...In de immense wildernis van het heelal stuit het ijsmijnschip van kapitein Jim Holden ondertussen op een op drift geraakt ruimteschip. Aan boord ontdekt hij een geheim dat kan leiden tot het uitbreken van een alomvattende oorlog in het universum. Als Holden vervolgens lijkt te worden aangevallen door een schip van de Marsiaanse marine beseft hij dat er niets anders op zit dan het motief van de aanval te achterhalen om een interplanetaire oorlog te voorkomen. Maar hij ontdekt meer, véél meer zelfs... een interstellair complot dat het voortbestaan van de complete mensheidbedreigt!'James Corey schrijft met de energie van de drieste debutant en de finesse van de doorgewinterde professional. Dit is sf van het type waar ik sinds mijn vroegste jeugd diep van onder de indruk ben.' - George R.R. Martin

20.00 €
 
Paginas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 15 |