Navigatie
Frank Boeken & Strips & Varia
Categorieen
Categorie: Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) - Markus Heitz

de bronnen van het kwaad

Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) » Markus Heitz

Kort voor zijn dood voorspelt een monnik dat de Donkere Tijd zal wederkeren en het vasteland van Ulldart met chaos en rampspoed zal treffen. De volkeren van Ulldart huiveren. De eerste Donkere Tijd, die zich vierhonderd jaar geleden voltrok, is nog lang niet vergeten. Toen sloot een naar macht hongerende heerser een verbond met Tzulan, de geest van het kwade, en riep zodoende oorlog, duisternis en ellende af over de volkeren van Ulldart.Om de dood van Lodrik te wreken, grijpen zijn onderdanen naar de wapenen. Niemand vermoedt dat de heerser van Tarpol door zijn op macht beluste kinderen werd geofferd. De grootheidswaan van, bijvoorbeeld, de jonge Govan kent geen grenzen. Dan doet plotseling het gerucht de ronde dat Lodrik nog leeft!Intussen maakt de jeugdige Loran zich op om samen met zijn geheime bondgenoten tegen de horden van de Boze op te trekken.Govan, daarentegen, spant zich tot het uiterste in om de profetie van de Donkere Tijd uit te laten komen en Ulldart voorgoed aan het kwaad over te leveren.Zal de voorspelling van de monnik van weleer dan toch werkelijkheid worden? Zijn alle offers vergeefs geweest?

12.00 

de orde van het zwaard

Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) » Markus Heitz

Bij de voorspelling dat de Donkere Tijd zal terugkeren huiveren de volkeren van Ulldart. De herinnering aan de eerste Donkere Tijd, die zich vierhonderd jaar geleden voltrok, is nog lang niet vergeten. Toen sloot een naar macht hongerende heerser een verbond met Tzulan, de geest van het kwade, en riep zodoende oorlog, duisternis en ellende af over de hele wereld. Nu Lodrik de heerser van Tarpol is, rust er een zware taak op zijn jeugdige schouders. De edelen en grootgrondbezitters verzetten zich hevig tegen de hervormingen die hij per se wil doorvoeren. Daar komt nog bij dat Lodrik, volgens het testament van zijn vader, zal moeten trouwen met zijn nicht Aljascha, die hij niet vertrouwt, maar voor wie hij toch iets voelt.

12.00 

dagen van vergelding

Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) » Markus Heitz

De boze plannen van de alfen Sinthoras en Caphalor verlopen naar wens. Het Veilige Land, thuisland van dwergen en mensen, zal worden overspoeld door een leger van trollen, barbaren en alfen. De eerste aanvallen zijn geslaagd, de opmars verloopt voorspoedig en niets staat een zege van de alfen en hun bondgenoten nog in de weg.Tot de bondgenoten van de alfen het bij herhaling laten afweten. Ongehoorzaamheid is aan de orde van de dag als er in toenemende mate onduidelijkheid bestaat over wie er zal regeren als de vijand is verslagen. Voorlopig hebben Sinthoras en Caphalor echter wel iets anders aan hun hoofd - onverwachts verschijnt er een weerloos geachte vijand voor de poorten van de onbeschermde hoofdstad van het alfenrijk.

8.00 

dagen van vergelding

Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) » Markus Heitz

We schrijven 1926.Sinds het begin der dagen worden de vrije landen van Europa geteisterd door de machtige draken. De gevleugelde monsters zaaien dood en verderf, lokken politieke conflicten uit en intrigeren waar mogelijk is.Verzet is er ook. Zo zijn daar de drakendoder Silena, nu vorstin Anastasia Zadornova, en haar man, vorst Grigori Wadim Basilius Zadornov. Zij hebben het nog niet opgegeven. De eerste slag in de strijd tegen de wereldheerschappij van de draken hebben ze zelfs gewonnen.De vuurmonsters van de oude wereld zijn nu weliswaar verzwakt en verdeeld, maar juist om die reden ziet een machtige nieuwkomer in de drakenorde, afkomstig uit het Verre Oosten, zijn kans schoon. Zijn gretige klauwen reiken in de richting van Europa.Silena en haar bondgenoten zullen zich in de komende machtsstrijd tot het uiterste moeten inspannen om deze nieuwe dreiging het hoofd te bieden. Saillant detail: de grachten van Amsterdam maken deze keer deel uit van het strijdtoneel

12.00 

de dwergen

Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) » Markus Heitz

Eens bewaakten de dwergen de Stenen Tolweg om het Verborgen Land met zijn mensen en goede elfen te beschermen tegen de invloed van de Heer van het Boze. Verraad baande de weg voor Orcs en Ogern, die als een vloedgolf vanuit het Dode Land met zijn talrijke verschrikkingen het Verborgen Land binnenvielen. Nu, eindelijk, de rust is wedergekeerd, komt onverwacht de onheilstijding dat de zwarte elfen en hun bondgenoten een nieuwe aanval voorbereiden. Elders iis de dwerg Tungdil ooit onder toezicht van de magir Lot-Ionan onder mensenvolk opgevoed. De geschiedenis en de zeden en gewoonten van het dwergenvolk kent hij alleen uit boeken. Zonder ook maar te vermoeden wat hem te wachten staat, wordt deze jonge smid door zijn mentor met een belangrijke opdracht op reis gestuurd. Wat het er bepaald niet gemakkelijker op maakt is dat de dwergenkoning Gundrabur, om de eenheid van de vijf dwergenstammen te bewaren, onverwacht verklaart dat Tungdil de verloren gewaande koningszoon is, de toekomstige Dwergenheer. En dat heeft grote gevolgen. Want plotseling staat de onervaren Tungdil in de voorste gelederen in de strijd tegen de Boze, tegen de Zwarte Elfen, die zijn teruggekeerd naar het Verborgen Land, en wel om een eeuwen geleden gedane belofte in te lossen. De belofte het dwergenvolk voorgoed van de aardbodem weg te vagen. De held Tungdil wordt in een klassiek avontuur geplaatst, in een dwergencultuur die er zijn mag, vol details en kleurrijk gepresenteerd. Het verhaal heeft echter veel meer te bieden dan alleen maar het veiligstellen van de spreekwoordelijke goudschat. Markus Heitz grijpt de lezer bij de oren en sleurt hem dit veelomvattende verhaal binnen. Want vertellen, dat kan het supertalent Heitz als geen ander.

8.00 

de magie van de macht

Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) » Markus Heitz

Kort voor zijn dood voorspelt een monnik dat de Donkere Tijd zal wederkeren en het vasteland van Ulldart met chaos en rampspoed zal treffen. De herinnering aan de eerste Donkere Tijd, die zich vierhonderd jaar geleden voltrok, is nog lang niet vergeten. Toen sloot een naar macht hongerende heerser een verbond met Tzulan, de geest van het kwade, en riep zodoende oorlog, duisternis en ellende af over de hele wereld.Na lange jaren van oorlog en strijd verlangt Lodrik, de heerser van Tarpol, meer dan ooit naar vrede en rust. Alleen de bastions van de Rogogarders en de Kensustrianen verzetten zich nog tegen zijn heerschappij: zijn droom van een groot, machtig en vooral vredig rijk lijkt werkelijkheid te worden. Maar Lodriks beproefde raadgever, de doortrapte Mortva Nesreca, smeedt op de achtergrond duistere plannen om dat te voorkomen. En die plannen voert hij ook uit...ort voor zijn dood voorspelt een monnik dat de Donkere Tijd zal wederkeren en het vasteland van Ulldart met chaos en rampspoed zal treffen. De volkeren van Ulldart huiveren. De eerste Donkere Tijd, die zich vierhonderd jaar geleden voltrok, is nog lang niet vergeten. Toen sloot een naar macht hongerende heerser een verbond met Tzulan, de geest van het kwade, en riep zodoende oorlog, duisternis en ellende af over de volkeren van Ulldart.Om de dood van Lodrik te wreken, grijpen zijn onderdanen naar de wapenen. Niemand vermoedt dat de heerser van Tarpol door zijn op macht beluste kinderen werd geofferd. De grootheidswaan van, bijvoorbeeld, de jonge Govan kent geen grenzen. Dan doet plotseling het gerucht de ronde dat Lodrik nog leeft!Intussen maakt de jeugdige Loran zich op om samen met zijn geheime bondgenoten tegen de horden van de Boze op te trekken.Govan, daarentegen, spant zich tot het uiterste in om de profetie van de Donkere Tijd uit te laten komen en Ulldart voorgoed aan het kwaad over te leveren.Zal de voorspelling van de monnik van weleer dan toch werkelijkheid worden? Zijn alle offers vergeefs geweest?

12.00 

de razende storm

Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) » Markus Heitz

Markus HeitzLegenden van de Alfen 4 - De Razende StormAlles en iedereen in het Veilige Land is aangeslagen. Vele duizenden helden en heldinnen hebben het hoogste offer gebracht om het land van dwergen, elfen en mensen te beschermen tegen het kwaad.Aiphatn, de zoon van de alfenkeizer, heeft het op zich genomen om de laatste overlevenden van zijn volk op te zoeken. Hij is vastbesloten ervoor te zorgen dat de alfen de vrede in het Veilige Land niet meer zullen verstoren.Maar dan kruist hij het pad van een geheimzinnige tovenares wier clan beschikt over een unieke vorm van magie waar niets tegen bestand is. Als Aiphatn er niet in slaagt de plannen van deze clan te dwarsbomen, dan betekent dat wis en zeker de ondergang van het danig verzwakte Veilige Land. En zo wordt een alf, de aartsvijand van het Veilige Land, de enige hoop van de overlevenden...In dit laatste deel van de Legenden van de Alfen, laat Markus Heitz de verhalen van de dwergen en alfen eindelijk samensmelten. De Razende Storm sluit direct aan op de gebeurtenissen uit Het Lot van de Dwergen, het laatste deel van Heitz' succesreeks De Dwergen. Het verhaal werpt nieuw licht op de ware toedracht en het verloop van de verbeten machtsstrijd tussen twee volkeren, tussen dwergen en alfen.Schrijver-journalist Markus Heitz is momenteel de belangrijkste en meest succesvolle Europese auteur van oorspronkelijke fantasy-verhalen. Met de boeken van De Dwergen schreef hij een fantasy-epos van klassieke statuur, waarin hij de eeuwige bijrolspelers uit de moderne fantasy volop in de schijnwerpers zette. Met zijn negendelige saga van De Donkere Tijd en De Nieuwe Tijd slaagde hij met vlag en wimpel in zijn poging de epische fantasy-roman - spanning en avontuur in breedbeeld - van nieuwe allure te voorzien, en gaandeweg ook nog eens om het bekende thema van de strijd van goed tegen kwaad nieuw leven in te blazen. Een prestatie waartoe alleen de allergrootste fantasy-auteurs in staat zijn. Markus Heitz is drievoudig winnaar van de Deutscher Phantastik Preis. Hij ontving deze prijs onder meer voor het beste debuut: De Donkere Tijd - Eerste boek: Schaduwen boven Ulldart. Zijn boeken verschijnen in acht landen in vertaling - onder meer in Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Van zijn boeken werden alleen al in Europa meer dan 1,5 miljoen exemplaren verkocht.'Markus Heitz is een fenomeen op het gebied van de fantastische literatuur. - Fantasybuch.de

12.00 

de vergeten geschriften

Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) » Markus Heitz

In de 'Dwergen'-cyclus van deze Duitse auteur wordt de strijd van de bewoners van het Veilige Land tegen de kwaadaardige Alfen beschreven. De Alfen lijken op elfen, maar zijn arrogant, oorlogszuchtig en belichamen het kwaad. In deze vervolgserie 'Legenden van de Alfen' staan zij centraal. De serie bestaat uit drie delen. Dit vierde deel bevat korte verhalen en achtergrondinformatie die geen plaats heeft gevonden in de oorspronkelijke serie. Geen direct vervolg dus op het vorige deel, 'Duistere paden' (2012)*. Nodeloos te zeggen dat dit boek toch niet op zichzelf staat; de 'Alfen'-serie en bij voorkeur ook de 'Dwergen'-cyclus moeten gelezen zijn om dit boek te kunnen waarderen. De auteur is geen groot stilist en de wat stroeve vertaling weet dit niet te verbloemen. Er komen veel personages in de verhalen voor, dus is de lijst met 'dramatis personae' voor in het boek meer dan welkom. Met twee kaarten. Kleine druk.

12.00 

de wraak van de dwergen

Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) » Markus Heitz

Als vanuit het niets duiken ze op in het Veilige Land: een woeste horde angstaanjagende schepselen, half orc, half elf, die jacht maken op de magische diamanten. Wie deze diamanten bezit, zal de wereld regeren. Wanneer de meedogenloze halfwezens het dwergenvolk met dodelijk gevolg bedriegen, wordt Tungdil opgeroepen om nog meer onheil af te wenden. Hij neemt zijn magische bijl ter hand en opent op zijn beurt de jacht...

14.00 

dodelijke vloek

Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) » Markus Heitz

Konstantin is een zogenaamde Doodslaper, een onsterfelijke, maar geniet niet de voordelen die het eeuwige leven met zich meebrengt. Als ieder ander kan hij ziek of gewond raken. Hij geneest niet sneller, is niet sterker... en hij kan eenvoudigweg niet sterven, omdat De Dood hem niet kan zien!Maar... telkens als Konstantin in slaap valt, geeft zijn brein een signaal af dat De Dood in staat stelt hem op te sporen. Als dat gebeurt, gaat hij op pad en vernietigt hij alles en iedereen in Konstantins nabije omgeving mensen, dieren, planten in de hoop dat Konstantin zich deze keer onder zijn slachtoffers bevindt. Dat betekent ook dat Konstantin nooit naast een vrouw in slaap kan vallen binnen luttele seconden zou De Dood een eind aan haar leven maken.Maar Konstantin is niet de enige Doodslaper; ook zijn goede vriend Timothy, die in opdracht van mi6 terroristen en andere bedreigingen uit de weg ruimt, is een van hen. Samen gaan ze op zoek naar een Doodslaper die aan narcolepsie lijdt en door zijn slaapzucht en geregelde woedeaanvallen onschuldige slachtoffers maakt. En Konstantin heeft nog een persoonlijk doel voor ogen: hij is vastbesloten de vloek op te heffen die hem aan De Dood bindt, zodat hij als een gewone sterveling de rest van zijn leven kan doorbrengen in het gezelschap van de vrouw van wie hij zielsveel houdt...

10.00 

drakenkeizer

Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) » Markus Heitz

We schrijven 1926.Sinds het begin der dagen worden de vrije landen van Europa geteisterd door de machtige draken. De gevleugelde monsters zaaien dood en verderf, lokken politieke conflicten uit en intrigeren waar mogelijk is.Verzet is er ook. Zo zijn daar de drakendoder Silena, nu vorstin Anastasia Zadornova, en haar man, vorst Grigori Wadim Basilius Zadornov. Zij hebben het nog niet opgegeven. De eerste slag in de strijd tegen de wereldheerschappij van de draken hebben ze zelfs gewonnen.De vuurmonsters van de oude wereld zijn nu weliswaar verzwakt en verdeeld, maar juist om die reden ziet een machtige nieuwkomer in de drakenorde, afkomstig uit het Verre Oosten, zijn kans schoon. Zijn gretige klauwen reiken in de richting van Europa.Silena en haar bondgenoten zullen zich in de komende machtsstrijd tot het uiterste moeten inspannen om deze nieuwe dreiging het hoofd te bieden. Saillant detail: de grachten van Amsterdam maken deze keer deel uit van het strijdtoneel

10.00 

duistere paden

Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) » Markus Heitz

In een ver en vergeten koninkrijk, ver buiten de grenzen van het Veilige Land, hebben de overlevenden van een onbekende ziekte zich teruggetrokken onder leiding van Caphalors vriend, de alf Asolon. Afgesneden van de buitenwereld door een driehonderd meter hoge wal, wachten de alfen op de oproep van hun volk om terug te keren naar huis, terug naar het Veilige Land voor de laatste, allesbepalende slag.Ondertussen wordt de alfendrieling Sisaroth, Tirgon en Firsha beschuldigd van moord en verbannen naar een ondergrondse stad vol angstaanjagende wezens. Daar ontmoet Sisaroth de dwerg Tungdil, opgesloten in het donkerste deel van de Zwarte Kloof. Hun ontmoeting zal het lot van de dwergen n alfen voor altijd veranderen...

8.00 

duistere paden

Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) » Markus Heitz

Nu de boze plannen van de alfen Sinthoras en Caphalor zijn gedwarsboomd en dehoofdstad van hun alfenrijk, Dsn Famon, door een kleine groep dwergen met de grond gelijk is gemaakt, lijkt de verovering van het Veilige Land niet meer dan een vage droom.De samenwerking met de trollen is uitgelopen op een fiasco, de elfen hergroeperen zich in hun wouden, en tot overmaat van ramp lijkt, te midden van de dwergen, een held te zijn opgestaan die over een magisch wapen beschikt.De vooruitzichten voorspellen niet veel goeds, maar de alfen hebben nog een troef achter de hand, een geheim wapen dat hun wel eens de overwinning zou kunnen bezorgen. Een duivels gebroed, gewrocht door de koning en koningin van het alfenrijk.

12.00 

gerechtvaardigde toorn

Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) » Markus Heitz

In de 'Dwergen'-boeken van dezelfde schrijver leerde de lezer de gemeenschappelijke vijand de Alfen kennen als een soort zwarte elfen: duister, gevaarlijk, wraakzuchtig en zo goed als onoverwinnelijk. In deze nieuwe serie wordt in feite hetzelfde verhaal verteld, maar dan vanuit het perspectief van deze Alfen, een kunstzinnig, mooi, hooghartig maar wel genadeloos en wreed volk. Twee zeer verschillende legeraanvoerders, Sinthoras en Caphalor, worden door hun leiders op pad gestuurd om een demon te winnen voor hun strijd tegen de dwergen en andere volken. Een en ander loopt echter anders dan verwacht en de demon wordt oncontroleerbaar sterk. Het boek eindigt waar de werkelijke strijd tegen de dwergen net begonnen is en vraagt om een vervolg. Knap om een verhaal vanuit een totaal andere gezichtshoek opnieuw te vertellen en enige sympathie op te wekken voor de wrede hoofdpersonen. Het vraagt wat tijd om in het verhaal te komen, maar daarna leest het als een trein. Moderne, lijvige fantasy van Duitse bodem van een auteur die inmiddels al heel wat titels op zijn naam heeft staan. Kleine druk.

12.00 

het oog van tzulan

Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) » Markus Heitz

Kort voor zijn dood voorspelt een monnik dat de Donkere Tijd zal wederkeren en het vasteland van Ulldart met chaos en rampspoed zal treffen. De herinnering aan de eerste Donkere Tijd, die zich vierhonderd jaar geleden voltrok, is nog lang niet vergeten. Toen sloot een naar macht hongerende heerser een verbond met Tzulan, de geest van het kwade, en riep zodoende oorlog, duisternis en ellende af over de hele wereld.Na de slachting van Telmaran is iedereen in Ulldart ervan overtuigd dat de profetie die voorspelt dat de Donkere Tijd zal wederkeren bewaarheid zal worden. Lodrik staat nog steeds onder invloed van een demonische kracht, en zijn bondgenoten van weleer zuchten in de kerkers van Tarpol. Dan verschijnt er onverwacht een jongeman op het toneel, Lorin, de zoon van Lodrik, die voorbestemd lijkt de machten van de Donkere Tijd een halt toe te roepen. Zal zijn bemoeienis op tijd komen?

12.00 

wereld in vlammen

Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) » Markus Heitz

Verontrustende gebeurtenissen in Ulldart volgen elkaar in rap tempo op: de voormalige heerseres van Tersion keert terug uit ballingschap en doet een greep naar de macht.Aan de westkust van het continent duikt een vloot op van oorlogsschepen die geen andere bedoeling lijkt te hebben dan de strijd aan te binden met het Kensustriaanse leger. Maar wie zijn de vreemdelingen, en welk doel streven ze na?Norina, de vorstin van Tarpol, ontsnapt ternauwernood aan een aanslag op haar leven. Lodrik beseft dan pas hoeveel Norina voor hem betekent. Maar dit inzicht komt te laat. Norina wordt opnieuw in een val gelokt...

10.00 

De strijd van de dwergen

Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) » Markus Heitz

Scherp het zwaard, slijp de bijl - de dwergen zijn terug. Wie De Dwergen heeft gelezen, zal dit vervolg verslinden - ook deze keer is er weer een hoofdrol weggelegd voor Tungdil, de beroemdste en meest aansprekende dwerg sinds Tolkiens Gimli.Na de overwinning op Nod'onn trekt dwerg Tungdil met een groep vrijwilligers op naar het vijfde rijk om de berg opnieuw te bevolken. Aangevallen door onsterfelijke orcs en alfen zoeken ze naar nieuwe bondgenoten. Verbannen dwergen komen hen te hulp. Het verhaal raast door diverse strijdperken; naast de acceptatie/discriminatie van vrije dwergen wordt de strijd met de derde stam weer aangewakkerd en moeten uiteindelijk vriend en vijand samenwerken om het veilig land te bevrijden van de Avatars, magiers van buiten die het land willen verschonen van al het kwaad maar tegelijkertijd alles verwoesten. Het verhaal is complex; door de diverse verhaallijnen naast/door elkaar, door de op elkaar lijkende namen en door de samengestelde zinnen. Die complexiteit maakt het echter ook zeer boeiend. Herkenbare woordkeus en schrijfstijl houden de vaart erin. De vergelijking met Tolkien blijft (zeker door de omvang van de trilogie en de soort personages), maar het is geen kopie; eigenheid blijft. Eventueel zelfstandig te lezen met afgerond einde, maar naadloos aansluitend bij het eerste deel

10.00 

fatale erfenis

Boeken : Fictie & Fantasy (kies een schriijver en scrol tot beneden) » Markus Heitz

In het laatste deel van De Donkere Tijd werden de legerscharen van Govan vernietigend verslagen, de aanhangers van Tzulan gaven zich gewonnen. Op het nippertje werd de terugkeer van de Donkere Tijd voorkomen. Maar nog voor de vrede goed en wel een feit is, nog voor in Ulldart aan de wederopbouw van stad en dorp is begonnen, doemt aan de horizon nieuw onheil op.Lodriks dochter Zvatochna bekwaamt zich in de magie van de necromanten en verzamelt een leger van zielen om zich heen. Maar nu vindt ze niet alleen Lodrik tegenover zich, ook Vahidin legt zich niet zomaar neer bij de dreigende feiten. Bovendien zetten de Qwor hun vernietigende veldtocht voort. Alle hoop is nu gevestigd op ridder Tokaro en zijn gezellen, die in Kalisstron op zoek zijn naar een Aldorelisch zwaard en een amulet - alleen dat artefact kan Ulldart van de totale ondergang redden...Markus Heitz is onbetwist de populairste Europese fantasy-auteur van deze tijd. Van zijn boeken - onder meer De Dwergen

10.00 
Paginas: | 1 |