Navigatie
Frank Boeken & Strips & Varia
Categorieen
Categorie: Jack Vance

het groot drakenboek (910)

Jack Vance

Tijdens het lezen van deze verhalenbundel over draken, merk je al snel dat ze net als mensen zijn in de ogen van de verzamelde auteurs: ze zijn gierig, sluw, vechtlustig, achterdochtig, edelmoedig, galant, noem maar op. Elke auteur van deze elf verhalen behandelt het thema op persoonlijke wijze: van de kloeke draken van Jack Vance tot de geheimzinnige draken van McDonald en de tragikomische draak van Ursula LeGuin. De meeste verhalen spelen zich af in het verleden of op fantasiewerelden, maar Lisa Tuttle bewijst met 'De bruid van de draak' dat draken ook nu nog bestaan. Een met zorg gekozen bundel op hoog niveau die een publiek kan aanspreken dat verder reikt dan de obligate fantasyliefhebbers. Alle verhalen zijn ontleend aan reeds eerder in het Nederlands verschenen uitgaven. Normale druk.

8.00 €

Madouc (945)

Jack Vance

Lyonesse is een koninkrijk in een ver, fantastisch verleden, toen onze wereld nog bevolkt was met magiers, elfen, reusachtige menseneters en dergelijke. Madouc is een 9-jarige prinses, die op zoek gaat naar haar stamboom. Ze ontdekt dat ze een wisselkind is dat in de plaats van de ware troonopvolger gelegd werd. Zij begint een speurtocht naar haar ware vader en de knaap wiens plaats ze innam, vergezeld door een stalknecht die de Heilige Graal wil vinden en een gnoom. De fantastische en komisch/macabere avonturen van het drietal worden afgewisseld met de hofintriges en een oorlog tussen drie koninkrijken. Vance tekent een erg gedetailleerde wereld met veel actie en vooral veel humor via de grillige Madouc en laat alles goed eindigen voor de 'goeden'. Derde deel van een trilogie, maar Vance verschaft in de tekst voldoende informatie zodat het boek op zichzelf leesbaar is. Zie voor deel I 'De tuin van Suldrun' a.i. 95-44-273-1 en voor deel II 'De Groene Parel' de a.i.'s van deze week.

8.00 €

Station Araminta (394)

Jack Vance

Op Station Araminta, een enclave van vijftienduizend hectare op de planeet Cadwal, besturen zes Families het natuurreservaat, dat vrijwel de hele planeet omvat. De status van Cadwal als natuurreservaat werd door de stichters van Araminta van vastgelegd in het Manifest, teneinde de flora en fauna te behoeden voor toekomstige exploitatie door de mens. In het Manifest bevinden zich de regels die het leven op Cadwal bepalen. Glawen Glattuc, van Huis Clattuc, staat aan de vooravond van zijn zestiende verjaardag, de dag dat iedere jongeling officieel intrede doet in een van het Huizen. Het is de dag waarop Glawen zijn status-indexnummer verneemt, een nummer dat zal bepalen of hij opgenomen zal worden door de familie, of als buitenstaander door het leven zal moeten gaan, een afgang met betrekking tot zijn status. Enkele maanden nadat Glawen in Huis Clattuc is opgenomen en in dienst is getreden van Bureau B, verantwoordelijke voor de beveiliging van de planeet, verdwijnt de beeldschone Sessil Eerste deel van een trilogie over de planeet Cadwal, die gekoloniseerd is door de Aarde. Zoals vrijwel altijd bij deze schrijver is het een mengeling van sciencefiction en fantasy (sprookjesachtige literatuur). Het verhaal is een breed uitgesponnen beschrijving van allerlei gebeurtenissen die zich afspelen lang na de oorspronkelijke kolonisatie en is een zuiver avonturenverhaal met sprookjesachtige trekken. De achtergrond is sciencefiction, niet alleen vanwege de situering op een vreemde planeet, maar ook door de talloze voetnoten die informatie verschaffen over geschiedenis, zeden, taal, economie etc. van Cadwal.

9.00 €

de duivelsprinsen compleet (1006)

Jack Vance

De vijf Duivelsprinsen hebben in het jaar 1499 (nieuwe rekening) vrijwel de voltallige bevolking van Fraaibergen uitgemoord of als slaven weggevoerd. Op twee na; de jonge Kirth Gersen en zijn grootvader Rolf Marr. Kirth heeft een dure eed gezworen het gruwelijke vijftal een voor een te vernietigen. Eenvoudig is dat niet, want de wet van de beschaafde planeten heeft geen macht in de anarchistische Zelfkant van het heelal, waar het meeste gespuis zich ophoudt. Desondanks maakt Gersen vastberaden jacht op de weergaloze misdadigers, die na het bloedbad van Fraaibergen nimmer meer gezamenlijk hebben geopereerd. De Sterrekoning, een wezen dat sterk op een mens lijkt, Kokor Hekkus de Moordmachine met zijn eigen feodale planeet, Viole Falushe met zijn Paleis van de Liefde, Howard Alan Treesong - dit zijn de magische namen die Gersens leven obsederen. Elke Duivelsprins is noodgedwongen een meester in het camoufleren en vermommen, zodat het iedere keer al een heel karwei is om de prooi zelfs maar te identificeren. Zodra Gersen er vrij zeker van is een Duivelsprins op het spoor te zijn, construeert hij een labyrint van valstrikken waarin de opgejaagde aartsmisdadiger uiteindelijk met zichzelf wordt geconfronteerd ... fataal.

30.00 €

de groene parel (341)

Jack Vance

Na de val van Kasteel Tintzin Fyral wordt Faude Carfilhiot opgeknoopt en zijn lijk verbrand. Maar uit de brandstapel ontsnapt een smerige groene walm, de kwaadaardige essentie van de heks Desmeď. De wind voert de walm mee naar zee, waar deze zich met het zeeschuim vermengt en samenbalt tot een groene parel die wordt opgeslokt door een bot. Wanneer de bot wordt gevangen door een arme visser blijkt al gauw dat de parel ieder die hem aanraakt aantast met hebzucht en uiteindelijk zijn eigenaar in het verderf stort. Terwijl de parel van hand tot hand gaat, poogt koning Aillas in Noord-Ulfland de invasie van de Ska tot staan te brengen, en laaien de ambities van koning Casmir om koning van de Oude Eilanden te worden weer fel op. Aan Casmir's gemoedsrust knaagt de profetie van de magische spiegel Persilian dat niet hijzelf maar de eerstgeborene van de prinses Suldrun op de troon Evandig zal komen te zitten. Casmir zal dan ook alles in het werk stellen om Glyneth en prins Dhrun te vinden, en schuwt daarbij niet om de hulp in te roepen van onfrisse figuren als Visbhume, een tovenaarsdiscipel zonder scrupules.

10.00 €

de groene parel (947)

Jack Vance

Het tweede volumineuze boek in een cyclus. Lyonesse is (was) een koninkrijk van de Oude Eilanden (nu verzonken onder de Atlantische Oceaan) waar magie en tovenarij als wetenschap beoefend en gebruikt werden. Dit boek verhaalt de verdere avonturen van Aillas, zijn zoon Dhrun (zie Lyonesse, Boek 1: De tuin van Suldrun, a.i. 95-44-273-1) en andere personages, belaagd door heerszuchtige koningen en sinistere tovenaars, waarbij dan nog een gevaarlijke groene parel een onvoorziene bedreiging vormt. Vance tekent een wereld vol magie, weifelend tussen het sprookjesachtige en het griezelverhaal: een wereld met eigen gebruiken en vol met demonen en halflingen, tussen mens en magisch wezen. Een samenvatting is ondoenlijk (elk boek heeft ettelijke aanhangsels, die best nodig zijn, want soms vergeet men wel eens wie nu wel wie is). Het is een vlot en ontspannend fantastisch avontuur, geschreven in een luchtige stijl en erg genietbaar, vol aktie en intriges en met de nodige aandacht voor de menselijke emoties. Afzonderlijk leesbaar. Zie voor het vervolg de a.i.'s van deze week.

8.00 €

de ogen van de onverwereld (993)

Jack Vance

De schrijver, een der groten van het SF-toneel, heeft een deel van zijn oeuvre gewijd aan het beschrijven van de nadagen van de oude Aarde, wanneer de zon reeds in kracht begint af te nemen en haar licht roodachtig wordt. Op deze Aarde vieren tovenarij en zwarte kunst hoogtij. De avonturier Cugel de Slimme is zo ongelukkig de toorn van een gevreesde tovenaar op te wekken, waarna hij op een gevaarvolle tocht wordt gestuurd ten einde met het opzoeken van een kostbaar kleinood zijn schuld te delgen. Na bloedstollende avonturen weet hij tenslotte zijn opdracht te vervullen. Het verhaal is bijzonder humoristisch geschreven in wat verheven dialogen, gecombineerd met sterk episch proza, zoals al het werk van deze auteur.

6.00 €

de oude aarde (342)

Jack Vance

Tweede deel van een geplande trilogie over de planeet Cadwal, die gekoloniseerd is door de Aarde. Zoals vrijwel altijd bij deze schrijver is het een mengeling van science fiction en fantasy (sprookjesachtige literatuur). Het verhaal is een breed uitgesponnen beschrijving van allerlei gebeurtenissen die zich afspelen lang na de oorspronkelijke kolonisatie en is een zuiver avonturenverhaal met sprookjesachtige trekken. De achtergrond is science fiction, niet alleen vanwege de situering op een vreemde planeet, maar ook door informatie over geschiedenis, zeden, taal, economie etc. van Cadwal. De auteur heeft a.h.w. een patent op dit soort romans, die altijd spannend en inventief zijn, en hij is dan zowel in Amerika als in Nederland buitengewoon populair. In dit deel dreigt Cadwal zijn status als interstellair natuurreservaat te verliezen als bepaalde invloedrijke personen zich er willen vestigen. De uitgebreide intrige beschrijft hoe de beheerders van het reservaat trachten deze bedreiging af te wenden. Normale druk. Vervolg op 'Station Aramint

9.00 €

de tuin van suldrun (488)

Jack Vance

Het eerste boek van de driedelige cyclus Lyonesse, een koninkrijk op een van de Oude Eilanden, gelegen tegenover het Oude Gallie (de eilanden zijn nu in de Atlantische Oceaan verzonken) in een tijdperk dat zowel exotisch als middeleeuws overkomt. Een zuiver fantasy-avontuur, de kroniek van een machtsstrijd tussen koningen en veroveraars, echte magiers en diverse grappige of griezelige schepsels. De start ligt bij het ongewenste prinsesje Suldrun, die een wereldvreemde beeldschone vrouw wordt, bemind door Aillas in 'de tuin van Suldrun', waaruit een zoon, Dhrun, voortkomt. Een episch avontuur met degelijk getekende personages, konflikten die vaak Arthuriaans aandoen, wat humor en ook griezeltoestandjes die heel specifiek aan C.A. Smith herinneren. Kompleet met kaart, geschiedkundige background, voetnoten en aanhangsels plus een epiloog die opsomt wat men in de komende boeken mag verwachten.

6.00 €

de tuin van suldrun (946)

Jack Vance

Het eerste boek van de driedelige cyclus Lyonesse, een koninkrijk op een van de Oude Eilanden, gelegen tegenover het Oude Gallie (de eilanden zijn nu in de Atlantische Oceaan verzonken) in een tijdperk dat zowel exotisch als middeleeuws overkomt. Een zuiver fantasy-avontuur, de kroniek van een machtsstrijd tussen koningen en veroveraars, echte magiers en diverse grappige of griezelige schepsels. De start ligt bij het ongewenste prinsesje Suldrun, die een wereldvreemde beeldschone vrouw wordt, bemind door Aillas in 'de tuin van Suldrun', waaruit een zoon, Dhrun, voortkomt. Een episch avontuur met degelijk getekende personages, konflikten die vaak Arthuriaans aandoen, wat humor en ook griezeltoestandjes die heel specifiek aan C.A. Smith herinneren. Kompleet met kaart, geschiedkundige background, voetnoten en aanhangsels plus een epiloog die opsomt wat men in de komende boeken mag verwachten.

8.00 €

de wilde vaart (547)

Jack Vance

De jonge Myron droomt van avontuurlijke ruimtereizen langs de vele werelden van het Gaeaanse Bereik, maar dat zien zijn conservatieve ouders niet zitten. Toch wordt zijn droom waarheid als hij zijn excentrieke tante Lajoie als kapitein dient op haar ruimtejacht, waarmee ze op zoek wil gaan naar een mysterieuze bron van eeuwige jeugd op een verdwenen planeet. Als Myron een gril van zijn tante tegenwerkt, is hij plots kapitein af en wordt met zijn bagage en wat kleingeld gedropt op een verre planeet. Hij slaagt erin aan te monsteren op een vrachtschip bij een heel eigenzinnige bemanning en dan begint een zwerftocht langs "de wilde vaart", tijdens welke Myron heel wat fantastische, soms griezelige maar meestal wel grappige avonturen beleeft en intussen wat ouder en wijzer wordt. Vlot geschreven, luchtig SF-avontuur dat weet te boeien en te vermaken, in typische Vance-traditie (vreemde exotische gebruiken op andere werelden, parodieën op godsdienst en staatsbeheer), maar dat verder weinig diepgang biedt en waarbij de auteur het boek ook wat "vult" met ettelijke werkelijk overbodige detailbeschrijvingen van de kledij van figuranten en dergelijke. Kleine druk.

6.00 €

madouc (339)

Jack Vance

Lyonesse is een koninkrijk in een ver, fantastisch verleden, toen onze wereld nog bevolkt was met magiers, elfen, reusachtige menseneters en dergelijke. Madouc is een 9-jarige prinses, die op zoek gaat naar haar stamboom. Ze ontdekt dat ze een wisselkind is dat in de plaats van de ware troonopvolger gelegd werd. Zij begint een speurtocht naar haar ware vader en de knaap wiens plaats ze innam, vergezeld door een stalknecht die de Heilige Graal wil vinden en een gnoom. De fantastische en komisch/macabere avonturen van het drietal worden afgewisseld met de hofintriges en een oorlog tussen drie koninkrijken. Vance tekent een erg gedetailleerde wereld met veel actie en vooral veel humor via de grillige Madouc en laat alles goed eindigen voor de 'goeden'. Derde deel van een trilogie, maar Vance verschaft in de tekst voldoende informatie zodat het boek op zichzelf leesbaar i

10.00 €
Paginas: | 1 |