Navigatie
Frank Boeken & Strips & Varia
Categorieen
Categorie: Cyndi Dale

De helende kracht van chakra's

Cyndi Dale

De auteur schreef eerder 'Chakra-healing-handboek'* en is geschoold in verschillende 'alternatieve' geneeswijzen, zoals reiki en therapeutic touch. In dit nieuwe boek brengt ze veel informatie uit verschillende benaderingen samen in een schema waarin vier 'wegen' worden onderscheiden, d.w.z. vier fundamentele uitgangspunten voor en manieren waarop men kan komen tot healing (genezing): de elementaire weg, de machtweg, de verbeeldingsweg en de goddelijke weg. De elementaire weg omvat benaderingen op materieel, fysiologisch niveau (zoals allopathische geneeskunde, chirurgie e.d.), op de andere drie wegen gaat het om de werking van energie en bewustzijn (zoals b.v. genezende visualisaties). Hierbij komen ook de chakra's (energiecentra) en aura's (energielichamen of -velden in en om het fysieke lichaam heen) ter sprake. Het een en ander is alleen voor het geoefend oog waarneembaar en ontgaat daarom de reguliere geneeskunde doorgaans; de auteur geeft echter vele voorbeelden van geslaagde alternatieve geneespraktijken. Het boek maakt (mede door de omvang) een encyclopedische indruk, al gaat het duidelijk om een weliswaar geinspireerde maar toch zeer subjectieve benadering van de schrijfster. Matige vertaling; zwart-witillustraties, noten, register en literatuurlijst.

6.00 
 
Paginas: | 1 |