Navigatie
Frank Boeken & Strips & Varia
Categorieen

Liesl & Po

Liesl & Po
Lauren Oliver

Liesl wordt na de dood van haar vader opgesloten door haar stiefmoeder. De weesjongen Will verwisselt per ongeluk een houten doos met een magische inhoud door een doos met de as van Liesls vader. En dan is er nog de geest Po en zijn huisdier Bundeltje die van Gene Zijde komen. De verwisseling vormt de rode draad van een avontuur vol magie, hebzucht en vriendschap. Het verhaal is tijdloos en speelt zich af in een niet te duiden stad en land, die sterk doen denken aan het eind 19e-eeuwse Engeland. Sfeer en woordkeus refereren aan klassieke Engelse (kinder)literatuur van bijvoorbeeld Dickens, Dahl, Burnett; met verwijzingen naar sprookjes en mythologie zijn deze kunstig tot een geheel verweven. Het leven na de dood komt op een positieve manier aan bod. De mengeling van genres is te onderscheiden door de volwassen lezer, maar voor kinderen vormt het een samenhangend verhaal over twee kinderen die gered worden door de magie van vriendschap. De woordkeus is origineel, maar niet eenvoudig; ook de symboliek en filosofie die aan de orde komen zullen niet altijd worden begrepen door de doelgroep. Dit sprookjesachtige, spannende verhaal is daarom vooral geschikt om voor te lezen. Vanaf ca. 10 jaar.

4.00 €

Lord John en de schotse gevangene (956)

Lord John en de schotse gevangene (956)
Diana Gabaldon

In dit vierde deel in de Lord Johnreeks bevindt de lezer zich in het Engeland van 1760 in de nadagen van de regering van koning George II (1727-1760). De twee belangrijkste figuren zijn de aristocraat Lord John, die homoseksuele gevoelens heeft, en de Schotse gevangene Jamie Fraser. Zij worden betrokken bij een nieuwe Jacobitische samenzwering. Deze groepering, waarvan ook vroeger Fraser deel uitmaakte, wil de nakomelingen van het vroegere vorstelijke geslacht de Stuarts weer op de troon plaatsen. Grey wil een Britse officier, Siverly, wegens corruptie voor de krijgsraad brengen en reist hiervoor met Fraser naar Ierland. Een geheimzinnig gedicht speelt een belangrijke rol bij de hernieuwde activiteiten van de Jacobieten, georganiseerd in de Wilde Jacht. Er vallen enige doden en sommigen blijken een andere rol gespeeld te hebben dan aanvankelijk gedacht werd. Het boek kan als een historische avonturenroman beschouwd worden met hier en daar ook elementen van een detective. Nergens wordt echt diep op de Engelse geschiedenis ingegaan. Het boek kan als een op zichzelf staand verhaal gelezen worden, hoewel het leesplezier wellicht vergroot wordt als je de aan de Lord Johnserie voorafgaande Reiziger-reeks gelezen hebt. Kleine druk.

10.00 €

Madouc

Madouc
Jack Vance

Lyonesse is een koninkrijk in een ver, fantastisch verleden, toen onze wereld nog bevolkt was met magiers, elfen, reusachtige menseneters en dergelijke. Madouc is een 9-jarige prinses, die op zoek gaat naar haar stamboom. Ze ontdekt dat ze een wisselkind is dat in de plaats van de ware troonopvolger gelegd werd. Zij begint een speurtocht naar haar ware vader en de knaap wiens plaats ze innam, vergezeld door een stalknecht die de Heilige Graal wil vinden en een gnoom. De fantastische en komisch/macabere avonturen van het drietal worden afgewisseld met de hofintriges en een oorlog tussen drie koninkrijken. Vance tekent een erg gedetailleerde wereld met veel actie en vooral veel humor via de grillige Madouc en laat alles goed eindigen voor de 'goeden'. Derde deel van een trilogie, maar Vance verschaft in de tekst voldoende informatie zodat het boek op zichzelf leesbaar is. Zie voor deel I 'De tuin van Suldrun' a.i. 95-44-273-1 en voor deel II 'De Groene Parel' de a.i.'s van deze week.

8.00 €

Nieuwe maan (921)

Nieuwe maan (921)
Midori Snyder

In dit eerste deel van de trilogie maakt de lezer kennis met de stad Beldan in het land Oran. Het land wordt onderdrukt door vuurkoningin Zorah die wordt bijgestaan door de Sileaanse regent Silwa en de Sileaanse garde. Het verhaal speelt zich af in de dagen voor het Vuurfeest, waarin kinderen hun naam en daarmee werkvergunning krijgen. Maar zij weten niet dat zij tevens worden beoordeeld of zij magische krachten bezitten. En wanneer dat het geval is, worden zij zonder pardon opgehangen. Zij kunnen immers een bedreiging vormen voor de macht van de vuurkoningin. Ondanks de jaarlijks terugkerende hangpartijen blijken er nog velen magische krachten te bezitten, met name bij de grote groepen zwerfkinderen. De verzetsgroep Nieuwe Maan is naar hen op zoek. Zo ontspint zich een uitermate spannend verhaal waarin de hoofdpersonen hun eigen magische krachten leren kennen en ontdekken wie ze kunnen vertrouwen en wie niet. Het vlotgeschreven verhaal brengt hen uiteindelijk bij elkaar en laat de lezer in gespannen verwachting achter wat er in het tweede boek van de serie met hen zal gebeuren. Kleine druk.

8.00 €

Nul A (828)

Nul A (828)
A.E Van Vogt

Een nietsvermoedende Gilbert Gosseyn komt in het jaar 2560 naar de Stad van de Spelmachine om deel te nemen aan de Spelen. Met duizenden anderen zal hij zich meten in Nul-A-training: nu moet blijken of hij voldoende geoefend is in de filosofie waar de hele samenleving op gebaseerd is.Gosseyn weet niet beter dan dat hij een normale burger is, met een rdelijke kans op emigratie naar het begeerde Venus. Maar meteen al bij zijn aankomst valt zijn wereld in duigen. Tot zijn stomme verbazing merkt Gosseyn dat hij Gosseyn helemaal niet is. Een ‘dorpsgenoot’ herkent hem niet, de leugendetector evenmin. De meeste van zijn herinneringen blijken vals te zijn.Daarna slepen de gebeurtenissen hem als een onstuitbare lawine mee. Hij wordt verstoten door zijn medekandidaten, en hij wordt het onderwerp van een grootscheepse mensenjacht: op de vlucht ontdekt hij een verbijsterend complot dat het hele zonnestelsel bedreigt.’Uiteindelijk gaat hij ten onder.Maar hij komt weer bij kennis – op Venus en in een ander lichaam. Wie is hij nu? Een ander, met alleen het geheugen van een dode, of – is hij onsterfelijk? In ieder geval blijkt hij een pion in de macht van een duistere, kosmische intelligentie…

6.00 €

Olrac (1068)

Olrac (1068)
Kristien Dieltiens

Spannend en ontroerend avonturenverhaal over de 13-jarige Olrac, die ten tijde van de tweede kruistocht opgroeit bij een (overigens goedhartige) roversbende. Op een dag vindt hij zijn makkers vermoord terug. Olrac trekt naar de zee, op zoek naar zijn afkomst, want hij werd als baby uit een leeggeroofde burcht gered en meegenomen. Na heel wat avontuurlijke omzwervingen, waarbij de tijdgeest bijzonder filmisch wordt weergegeven, ontmoet Olrac zijn echte ouders. Het verhaal oogt een tikkeltje ouderwets door de duidelijke strijd tussen goed en kwaad en de zeer romantische, ontluikende liefde voor Aude, maar dit doet absoluut geen afbreuk aan het sterke geheel: genuanceerde karakters, een stevige plot, veel couleur locale, kortom: een van de betere historische jeugdboeken. Het omslag toont het schilderij 'Portret van een jongen'. Van deze auteur zijn nog twee jeugdromans over de middeleeuwen verschenen*. Vanaf ca. 13 jaar.

7.00 €

Olympos (930)

Olympos (930)
Dan Simmons

Gadegeslagen door hightech Olympische goden wordt de Trojaanse oorlog opnieuw uitgevochten totdat er strijd uitbreekt tussen zowel de goden onderling als tussen 'nieuwe' mensen en de goden. De tussenkomst van observerende ruimtewezens creeert kansen voor een nieuwe maatschappij. Zelfstandig vervolg op 'Ilium' (2005)*. Intrige op vier niveaus, waarbij een consequent volgehouden vermenging van godenwereld, aspecten uit Homerus' Ilias, een laagtechnische idealistische Aarde-maatschappij en ingrijpen van observerende hoogtechnische ruimtewezens de vele bladzijden tellende verhaalontwikkeling vol actie voortstuwt naar een hoopvolle maatschappijontwikkeling. Dit gaat gepaard met veel strijdgewoel. De verteltrant is vrij afstandelijk, behalve in de episodes met echte mensen, waardoor de kleurrijke hoofdpersonen warmbloedig overkomen. Kennis van mythologie, antieke geschiedenis en Shakespeare vergroot bij de lezer de waardering voor en herkenning van geestige en inventieve vondsten in de verwikkelingen. Het taalgebruik is fantasievol en passend bij de verschillende sferen, maar stelt vrij hoge eisen. Smalle bindmarge. De schrijver is een gelauwerd (sf)auteur. Vrij kleine druk.

10.00 €

Omakayas, het meisje van het geesteneiland (925)

Omakayas, het meisje van het geesteneiland (925)
Louise Erdrich

Omakayas is een 7-jarig indiaans meisje van de Ojibwa-stam dat al jong wordt geconfronteerd met de gevolgen van de gevreesde ziekte pokken. Zij leeft rond 1850 op een eiland in Lake Superior (VS Minnesota). Het boek beschrijft beeldend het leven van deze stam en haar gewoonten en gebruiken aan de hand van de belevenissen van Omakayas. De technische en inhoudelijke leesbaarheid zijn niet gemakkelijk, o.a. door het gebruik van Indiaanse woorden die achterin het boek in een woordenlijst worden verklaard (en soms ook in de tekst). Het boek bevat in grijstinten uitgevoerde illustraties die het verhaal ondersteunen. Een goed en onderhoudend geschreven verhaal waarin naast allerlei wetenswaardigheden over het Indiaanse leven in de 19e eeuw ook voldoende spanning en fantasie aanwezig zijn. Geschikt voor goede lezers vanaf ongeveer 11 jaar. Aan de binnenkant van beide omslagen zijn dezelfde geografische kaarten, verdeeld over twee pagina's, afgebeeld.

5.00 €

Sammie stokvis en de pink van pompirios (924)

Sammie stokvis en de pink van pompirios (924)
Karel Verleyen

De vloek van zijn voorvader Sjarel dwingt Sammie weer tot een nieuw avontuur*. Dit keer moet hij de strijd aanbinden met Pompirios, de vorst van het water. Hij bezit een ring waarmee hij magische krachten kan aanwenden om de wereld onder water te zetten. Sammie heeft alle hulp nodig van zijn bondgenoten om Pompirios te verslaan. Avontuurlijk piratenverhaal met de gebruikelijke ingredienten van het genre. De vloedgolf aan personages en gebeurtenissen maakt het verhaal niet altijd gemakkelijk te volgen. De grens tussen het werkelijke, het mythische, magische en onwerkelijke is moeilijk te onderscheiden. Een heldere verhaallijn ontbreekt hetgeen de spanning niet ten goede komt. Middenin bevindt zich een uitklapbare illustratie in kleur en zwart-wit die goed past bij de sfeer van het verhaal. Op het voorplat staat Sammie afgebeeld met Pompirios. Vanaf ca. 10 jaar.

7.00 €

Station Araminta (394)

Station Araminta (394)
Jack Vance

Op Station Araminta, een enclave van vijftienduizend hectare op de planeet Cadwal, besturen zes Families het natuurreservaat, dat vrijwel de hele planeet omvat. De status van Cadwal als natuurreservaat werd door de stichters van Araminta van vastgelegd in het Manifest, teneinde de flora en fauna te behoeden voor toekomstige exploitatie door de mens. In het Manifest bevinden zich de regels die het leven op Cadwal bepalen. Glawen Glattuc, van Huis Clattuc, staat aan de vooravond van zijn zestiende verjaardag, de dag dat iedere jongeling officieel intrede doet in een van het Huizen. Het is de dag waarop Glawen zijn status-indexnummer verneemt, een nummer dat zal bepalen of hij opgenomen zal worden door de familie, of als buitenstaander door het leven zal moeten gaan, een afgang met betrekking tot zijn status. Enkele maanden nadat Glawen in Huis Clattuc is opgenomen en in dienst is getreden van Bureau B, verantwoordelijke voor de beveiliging van de planeet, verdwijnt de beeldschone Sessil Eerste deel van een trilogie over de planeet Cadwal, die gekoloniseerd is door de Aarde. Zoals vrijwel altijd bij deze schrijver is het een mengeling van sciencefiction en fantasy (sprookjesachtige literatuur). Het verhaal is een breed uitgesponnen beschrijving van allerlei gebeurtenissen die zich afspelen lang na de oorspronkelijke kolonisatie en is een zuiver avonturenverhaal met sprookjesachtige trekken. De achtergrond is sciencefiction, niet alleen vanwege de situering op een vreemde planeet, maar ook door de talloze voetnoten die informatie verschaffen over geschiedenis, zeden, taal, economie etc. van Cadwal.

9.00 €

Sterkarm (897)

Sterkarm (897)
Susan Price

Sterkarm vertelt het verhaal van twee groepen mensen: de sterkarms, een stam uit een 16de eeuw lijkend op de onze en een groep wetenschappers uit de 21ste eeuw. Door de bouw van een tijdtunnel komen deze twee groepen met elkaar in contact, wat niet altijd soepel loopt, zelfs voor een bloederig einde zorgt. Het basisidee doet denken aan 'Tijdlijn' van M. Crichton, al is de uitwerking van personages en verhaallijn anders. Het verhaal is eenvoudiger geschreven, bevat meer enkelvoudige zinnen en een chronologische verhaallijn (voor zover mogelijk in twee tijdperken) maar stelt aardig wat eisen aan het niveau van de jeugdige lezer. Het moeilijke taalgebruik (kluisteren, stelpen) en de dikte maken het zware kost voor de gemiddelde tiener. De hoofdpersonen zijn een stuk ouder dan de beoogde lezersgroep waardoor identificatie moeilijker wordt. Het feit dat het boek toch de Guardian Childrens Fiction Award won, maakt echter duidelijk dat het boek, voor de ervaren lezer, een boeiend en aantrekkelijk verhaal biedt. Een boek voor een klein publiek onder de jeugd door de moeilijkheidsgraad en voor volwassenen aantrekkelijk voor liefhebbers van zowel fantasy en avonturen als geschiedenis.

7.00 €

The supernaturalist (549)

The supernaturalist (549)
Eoin Colfer

Unwanted by his parents, Cosmo Hill is put to work by the state, testing highly dangerous products. Cosmo realizes he must get away, and escapes with the help of the Supernaturalists, a group of kids who have the same special abilities as Cosmo--they can see supernatural Parasites, creatures that feed on the life force of humans. The Supernaturalists patrol the city at night, hunting the Parasites in hopes of saving what is left of humanity in Satellite City. But soon they find themselves caught in a web far more complicated than they'd imagined, and they discover a horrifying secret that will force them to question everything they believe in.With stunning art and nonstop thrills, The Supernaturalist: The Graphic Novel will delight fans already familiar with the story and dazzle readers discovering it for the first time.

5.00 €

Thomas en de laatste draken (1045)

Thomas en de laatste draken (1045)
Cornelia Funce

Als hun schuilplaats ontdekt wordt door de mensen, gaat Long, een zilveren draak, op zoek naar de Zoom van de hemel, een plek waar draken ongestoord leven. Hij krijgt hulp van de kobold Zwavelkopje en het mensenkind Thomas. Aan de hand van een kaart maken zij een spannende reis waarbij zij hulp krijgen van diverse anderen, zoals een professor en een zeeslang. Maar er is ook een spion onder hen. Hun leven is voortdurend in gevaar door een achtervolging van een gouden, zeer bloeddorstige draak die het op alle draken gemunt heeft. Heerlijk lezend sprookjesachtig verhaal vol avonturen. Door de korte hoofdstukken, de makkelijk identificatie met de hoofdpersonen (sprookjesachtige wezens), de vele spannende avonturen en het eenvoudige taalgebruik zullen kinderen, ondanks de dikte (ruim 400 blz), het boek nauwelijks weg kunnen leggen. Ieder hoofdstuk begint met een getekend miniatuurtje met een afbeelding van de kern van het hoofdstuk. Ook tussen de teksten door staan soms zwartwittekeningen. Op de voorkaft vliegt Long het avontuur tegemoet. Vanaf ca. 11 jaar.

8.00 €

Tovertante Archibalda (719)

Tovertante Archibalda (719)
Thea Dubelaar

Zes kinderen met heel verschillende achtergronden gaan op vakantie. Het is heel spannend om bij tante Archibalda te logeren. Er staat een toverboek in de kast. Elke dag komt er een geheimzinnig gedicht bij. Het verhaal begint rustig, de magie ligt in kleine dingen van het dagelijkse leven. Soms een mysterieuze sfeer, soms lekker griezelen. Kleurige beschrijvingen in een oorspronkelijke toonzetting. Als de kinderen een vreemde man volgen, met twee wielen in plaats van voeten, beginnen de problemen: ze komen in de 'tovertijd'. Nu neemt de fantasie de overhand en een te grote loop. De samenhang lijkt voor een groot deel verdwenen en het verhaal is lastig te volgen. Het fantasie-element wordt ook steeds gruwelijker. De achtergronden van de kinderen, in het begin zo mooi aangezet, worden niet meer uitgewerkt. De werkelijkheid is helaas verloren gegaan in de sprookjeswereld. Hetzelfde geldt ook voor de zwart-wit tekeningen. In het eerste gedeelte ondersteunen ze het verhaal, later komen ze daar meer los van te staan. Vanaf ca. 11 jaar.

6.00 €

Voorbij de zerken (1033)

Voorbij de zerken (1033)
Tais Teng

Drie groepen bewaarders, die van Tiamats Oog, van het Boek en van de Fluit zijn elkaars vijanden. Samen vormen ze een soort godsdienstige sekte met een hogepriester aan het hoofd. De leden van de drie groepen hebben allemaal een specifieke bijzondere eigenschap wat hen onderscheidt van gewone mensen. Ina, een van de bewaarders met het Talent tot stelen, moet voor de hogepriester het Boek zien te bemachtigen. Alles wat iemand erin schrijft, wordt bewaarheid. Het lukt haar om het boek te pakken te krijgen, maar als in een onbewaakt ogenblik een klein jongetje erin schrijft "De zon gaat uit", betekent dat het einde van de wereld. Spannend, nogal ingewikkeld, fantasierijk verhaal in goede stijl geschreven, waarin jongens en meisjes een gelijkwaardige rol spelen. Doordat het verhaal zich in de werkelijkheid, gewoon in Nederland, afspeelt, blijft het contact met de realiteit bestaan. De omslagtekening in donkere kleuren is van matige kwaliteit. Vanaf ca. 10 jaar.(Biblion recensie, Edda Rekers-Hazelhoff.)

5.00 €

William S (103)

William S (103)
Anthony Horowitz

Martin Holland, jeugdvriend van William Shakespeare, krijgt bericht van diens dood. Hij is vermoord in Los Angeles, waar hij als scenarioschrijver woonde en werkte. Martin wordt door Shakespeares vrouw, Anne Hathaway, gevraagd het lijk van haar man te gaan halen en naar Stratford-upon-Avon terug te brengen. In Los Angeles krijgt hij aanwijzingen dat er meer achter de moord zit dan zo maar een inbreker, maar noch de politie, noch vrienden en bekenden geven hem steun bij zijn onderzoek. De schrijver, bekend van zijn jeugdboeken en tv-scenario's, heeft met zijn eerste roman voor volwassenen een komisch, origineel en knap boek geschreven. Shakespeare in de moderne tijd, filmbewerking (of verkrachting) van zijn toneelstukken, zijn mysterieuze Dark Lady en zijn Handsome Young Man, zijn jeugd in Stratford, zijn scheiding van Anne Hathaway, de dood van zijn zoon, alle bekende feiten uit zijn leven hebben een plaats gekregen in dit verrukkelijke boek. Enige kennis van Shakespeare is wel nodig om het op waarde te kunnen schatten. Normale druk.

9.00 €

afrekening (776)

afrekening (776)
Cate Tiernan

Ergens moeten mensen zijn die mij begrijpen en die de raadsels uit het verleden kunnen verklaren. Ik ben van ver gekomen om hen te zoeken. Maar in plaats van kennis of begrip ontmoet ik slechts gevaar, vijandigheid en angst...

10.00 €

allemaal dood (958)

allemaal dood (958)
Charlaine Harris

Op verzoek van de vampierkoningin van Louisiana, Sophie-Anne Leclerq, bezoekt Sookie een belangrijke vampierconventie. Sophie-Anne wordt namelijk beschuldigd van de moord op haar koning. Bovendien is haar machtspositie ernstig verzwakt als gevolg van de chaos die orkaan Katrina aanrichtte. Sookie weet dat Sophie-Anne onschuldig is, maar veel van haar onderdanen zijn haar liever kwijt dan rijk. Als het Verbond van de Zon onverwacht de conventie verstoort, is Sookie genoodzaakt partij te kiezen. Waar zal ze voor kiezen? Mens of vampie

6.00 €

allemaal sprookjes (862

allemaal sprookjes (862
Annie m.g Schmidt

Een prins die niet wil leren, diepvriesdames, een kikvorst, een beest met een achternaam, Reus Borremans, een prinses met gouden haren, miesmuizers, een weerwolf – je komt ze allemaal tegen in de sprookjes van Annie M.G. Schmidt. Het zijn verhalen waarin altijd iets onverwachts gebeurt en ook altijd iets te lachen valt. En net als alle goede sprookjes zijn ze om voor lezen of om zelf te lezen. Voor alle leeftijden. Met tekeningen van Carll Cneut, Gerda Dendooven, Harrie Geelen, Annemarie van Haeringen, Philip Hopman, Jan Jutte, Martijn van der Linden, Mance Post, Sieb Posthuma, Wouter Tulp, Jaap de Vries, Marenne Welten en natuurlijk Fiep Westendorp.

12.00 €

alles is eventueel (115)

alles is eventueel (115)
Stphen King

De verhalen in Alles is eventueel tonen aan hoe rijk de veelgeprezen vertelkunst van Stephen King is. Veel van de veertien verhalen gaan over doodsangst, maar even zoveel gaan over de verschrikkingen van het alledaagse. Elk verhaal is intens, meeslepend en vol onverwachte en briljante wendingen. Opgenomen zijn onder andere:- De man in het zwarte pak, over een ontmoeting met de duivel, dat de World Fantasy Award én de O. Henry Prize( de hoogste literaire onderscheiding voor Amerikaanse verhalen) won;- Alles is Eventueel gaat net als Harten in Atlantis over een Breker en houdt dus verband met King's Donkere Toren-cyclus;- In de doodskamer: een journalist beseft dat hij de martelkamer niet levend zal verlaten. Tenzij...;- Het wegvirus rijdt naar het noorden, over een schilderij dat tot leven komt, net als in Spookfoto's (uit Schemerwereld) en Rosie;- 1408, een van de engste King-verhalen, over een schrijver die na een nacht in kamer 1408 nooit meer over spoken schrijft. Dat gevoel waarvan je alleen in het Frans kunt zeggen wat het is, waarin doodsangst een déjà vu is op 16.000 voet.Of hij nou schrijft over bijna-doodervaringen of over alledaagse angsten, Stephen King is in topvorm in deze afwisselende verhalenbundel.

7.00 €

amber het oranje elfje (374)

amber het oranje elfje (374)
Daisy Meadows

Twee vriendinnen, die hun vakantie doorbrengen op Toverregen Eiland, ontdekken al snel dat het echt een toverplek is. Zij hebben Anna, het rode elfje, beloofd te helpen zoeken naar haar zusjes, die door de vloek van koning Winter verdwenen zijn. In dit seriedeel vinden zij Amber, het oranje elfje, verstopt in een grote schelp. De auteur laat zich voor haar boeken inspireren door de elfenfiguurtjes, die haar moeder als pottenbakster op het eiland Wight maakte. Het resultaat is een zoetig verhaal in 6 hoofdstukken, makkelijk leesbaar door het gebruik van korte zinnen en veel dialogen. De vlakke, schetsmatige illustraties in zwart-wit staan op bijna elke pagina tussen de tekst. Het boekje is gedrukt in twee lettertypes: een grote, duidelijke letter en een versierde 'feest'-letter voor de hoofdstuktitels, de plattegrond van het eiland en het gedicht waarin de vloek van koning Winter is verwoord. Boven- en onderaan de bladzijden zijn extra versieringen aangebracht. Het clichematige verhaal is ondanks allerlei toverelementen en bedreigingen in de vorm van aardmannen niet echt spannend. Voor 7 jaar en ouder. Aantrekkelijk omslag met glinsterende oranje sterretjes. Deel uit een serie van zeven waarvan er vier zijn vertaald*.

3.00 €

anders dan anderen (1062)

anders dan anderen (1062)
Regina Faerber

De 16-jarige Amara Klein leidt een onopvallend leven tot op het moment dat ze het baantje van haar vriendin voor een keer overneemt. Dan ontmoet ze de 43-jarige dirigent Fritz Libysch. Voor beiden is het liefde op het eerste gezicht. De eerste tijd weet Amara haar verhouding, tegen de zin van haar minnaar, voor haar familie geheim te houden, maar uiteindelijk kiest ze ervoor om haar ouders op de hoogte te stellen. Die geven haar ruimhartig de gelegenheid en het vertrouwen om haar liefde te beleven. Deze opvallende roman geeft een integer beeld van een liefdesrelatie tussen een jong meisje en een volwassen man. Daarbij vormt de zeer warme thuissituatie van Amara een belangrijk element. Vanuit Amara worden de gedachten en gevoelens belicht die bij een meisje, dat voor het eerst de liefde leert kennen, naar boven kunnen komen. Het boek eindigt met Amara's plan enige tijd op zichzelf te gaan wonen, voordat ze definitief kiest voor Fritz of haar familie. Een mooi en stevig uitgegeven boek met op de voorplaat een in zachte tinten uitgevoerde illustratie van een meisjeshoofd met een mannenhoofd er gedeeltelijk achter. Vanaf ca. 14 jaar.

5.00 €

anna het rode elfje (317)

anna het rode elfje (317)
Daisy Meadows

Sanne en Eva zijn met vakantie op Toverregen Eiland. Als ze het eiland gaan verkennen, vinden ze een oude, zwarte pot die omgekeerd in het gras ligt. Binnenin klinkt een zacht getik. Als ze de pot omdraaien, komt er een verdrietig elfje tevoorschijn. Huilend vertelt het elfje dat ze haar zes zusjes is kwijtgeraakt na het Midzomerfeest. Sanne en Eva beloven haar de zusjes te gaan zoeken omdat ze dat zelf niet kan door de vloek van koning Winter. Einde van het verhaal. Tijdens die zoektocht gebeuren er allerlei sprookjesachtige, nogal ingewikkelde dingen. De meisjes worden met rode poederstof bestrooid waardoor ze even klein worden als de elfjes. Koning Winter speelt een rol en een kikker brengt hen een zilveren tasje met toverspullen. Voorin het boekje een plattegrond van Toverregen Eiland en een gedicht waarin de vloek van koning Winter is uitgesproken. Op elke dubbele pagina staan een of meer zwartwittekeningen van matige kwaliteit. Aantrekkelijke omslag met glinsterende rode sterretjes. Vanaf ca. 7 jaar. Deel uit een serie van zeven waarvan er vier zijn vertaald*

2.50 €

baby babs (1009)

baby babs (1009)
musti

mooi kinderboek

3.00 €

bij het groot berenmeer (956)

bij het groot berenmeer (956)
Erin Hunter

Zwarte beer Lusa is ontsnapt uit de dierentuin en ontmoet in de wildernis de grizzlyberen Toklo en Ujurak. De laatste kan van gedaante veranderen. Samen trekken ze naar het noorden om uiteindelijk het noorderlicht te kunnen zien. Ze stoppen onderweg bij het Groot Berenmeer om daar de zomerzonnewende te vieren. Daar is ook Kallik, een jonge ijsberin die hoopt haar broer terug te vinden. Maar is dat gevoel wel wederzijds? Hun reis wordt er een vol gevaren waarin honger, vechten en doden voortdurend een rol spelen. Dit alles weten de auteurs zo indringend te beschrijven dat de jonge lezers er misschien wel eens verdrietig bij worden. Ook komt de relatie met actuele milieuthema’s op onnadrukkelijke wijze aan de orde. De auteurs, vier vrouwen, vormen een schrijverscollectief dat gespecialiseerd is in fantasy-verhalen waarin dieren een hoofdrol spelen (zie ook de serie ‘Warrior cats’). Ze schrijven op basis van diepgaande research waardoor ze hun hoofdpersonages steeds een geloofwaardig karakter weten te geven. Deze serie 'Seekers'* heeft zes delen waarvan dit het tweede in vertaling is. Vanaf ca. 10 jaar.

7.00 €
 
Paginas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 15 |